Консультація до іспиту "Спеціаліст" по платформі "1С:Підприємство 8"

Мета курсу – допомогти слухачам отримати навички по конфігуруванню платформи "1С:Підприємства 8.3" в рамках підготовки до іспиту "Спеціаліст".

Консультація призначена для фахівців, які готуються до здачі іспиту "Спеціаліст" по платформі "1С:Підприємство 8.3". Основний акцент зроблено на відпрацювання методично вірних прийомів програмування і конфігурування, володіння якими перевіряється на іспиті. Консультація носить практичний характер і не передбачає розгорнутої теоретичної частини лекційного матеріалу.

Нова можливість для Ваших молодих спеціалістів:

Серед глобальних цілей Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу – навчальна та просвітницька робота для розвитку сучасних інформаційних технологій в Україні. Відповідаючи на виклик економічної кризи та пандемії, яка знижує фінансові можливості молодих спеціалістів, запускаємо спеціальну програму для підготовки молоді як серед членів Спілки, так і серед компаній-користувачів програм автоматизації бізнесу. Даємо можливість молодим фахівцям віком до 24 років пройти навчання за спеціальною максимально лояльною ціною:

 • 600 грн – для молодих співробітників компаній-членів САБ
 • 1 200 грн – для молодих співробітників компаній-користувачів

В процесі занять слухачам буде запропоновано під керівництвом викладача розв'язати набір окремих задач для поглибленої підготовки по одній або декількох конкретних темах або 2-3 комплексні навчальні задачі, за структурою і складністю аналогічні до екзаменаційних. Нижче приведена схема поділу завдань, запропонованих для вирішення в ході практичних занять. Слухачі зможуть самостійно вибрати рівень складності завдань.

Тема
__________
Рівень
слухача
Механізм запитів
Оперативний облік
Бухгалтерський облік
Складні періодичні розрахунки
Початковий
Простий набір задач з механізму запитів
Простий набір задач оперативного обліку
Простий набір задач бухгалтерського обліку
Простий набір задач за складними періодичними розрахунками
Високий
Набір задач підвищеної складності з механізму запитів
Набір задач оперативного обліку підвищеної складності
Набір задач бухгалтерського обліку підвищеної складності
Набір задач підвищеної складності за складними періодичними розрахунками
Готовий
до іспиту
Комплексна задача, аналогічна до екзаменаційної

В ході курсу будуть розглядатися прийоми конфігурування відповідно до розроблених методистами відділу розробки "Стандартів розробки конфігурацій".


Короткий зміст курсу:

1. Механізм запитів

 • конструктор запитів
 • реальні та віртуальні таблиці
 • вкладені запити
 • обчислювані поля
 • механізми з'єднання та об'єднання

2. Оперативний облік

 • регістри накопичення
 • послідовності документів
 • плани видів характеристик
 • алгоритм списання "за партіями"

3. Бухгалтерський облік

 • план рахунків
 • регістр бухгалтерії
 • додаткова аналітика на рахунку
 • особливості ведення "кількісного" ​​і "валютного обліку"
 • особливості створення звітів

4. Складні періодичні розрахунки

 • робота з декількома планами видів розрахунку та регістрами розрахунку
 • графіки обліку робочого часу
 • використання механізмів витіснення і об'єднання
 • механізм перерахунків
 • використання регістрів накопичення в завданнях нарахування зарплати

В процесі навчання:

 • буде даний короткий опис основних механізмів кожної з чотирьох тем
 • будуть розібрані типові помилки, що зустрічаються в ході практичних впроваджень та на іспиті, а також способи їх подолання

Після проходження курсу слухачам надається одна безкоштовна спроба атестації "Спеціаліст" по конфігуруванню платформи "1С:Підприємство 8.3", яка діє протягом місяця після проходження курсу.
Для допуску на атестацію "Спеціаліст" потрібно мати сертифікат "Професіонал" по платформі "1С:Підприємство 8". Сертифікат "Професіонал" слід отримати заздалегідь.

Тривалість курсу: 32 академічні години протягом чотирьох днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та кава-брейки.

Вартість курсу:

 • 600 грн для молодих співробітників компаній-членів САБ (віком до 24 років)
 • 1 200 грн для молодих співробітників компаній-користувачів (віком до 24 років)
 • 2 400 грн для співробітників компаній-членів САБ
 • 3 300 грн для кінцевих користувачів