27.04.2020

Продукт "GES Зерно КОРП" ТОВ "СофтІнформ" отримав сертифікат "Сумісно з програмами BAS"

Сертифікат "Сумісно з програмами BAS" отримав програмний продукт "GES Зерно КОРП", який розроблено і тиражується ТОВ "СофтІнформ". Продукт пройшов сертифікацію як доповнення до типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП".

 

"GES Зерно КОРП"

Програмний продукт "GES Зерно КОРП" – це галузеве рішення, призначене для автоматизації:

 • кількісно-якісного обліку
 • купівлі-продажу зерна
 • логістики
 • регламентованого обліку
 • розширеного обліку заробітної плати та кадрів
 • систем фінансового моніторингу

на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.

Система дозволяє звести до мінімуму помилки людського фактора на елеваторі, а також прискорити роботу за рахунок зручного інтерфейсу і автоматичних обробок.

Головне призначення системи:

 • організувати роботу підприємства відповідно до чинного законодавства в питаннях обороту зерна
 • налагодити контроль за зловживаннями в частині обліку руху зерна та зернопродуктів
 • зробити прозорим облік зерна, що знаходиться на зберіганні, і надавати всю необхідну звітність поклажодавцю
 • надати керівництву найбільш повну та якісну інформацію про діяльність його підприємства
 • контроль дебіторської заборгованості, використання товарно-матеріальних цінностей

Функціональні можливості рішення "GES Зерно КОРП"

На додаток до функціоналу типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП", програмний продукт "GES Зерно КОРП" містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного бухгалтерського обліку та системи контролю за використанням грошей.

Реалізовано кількісно-якісний облік зерна. При розробці рішення "GES Зерно КОРП" були враховані вимоги наступних нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4 липня 2002 року № 37-IV
 • Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах
 • Порядок сертифікації послуг зернових складів на відповідність існуючим правилам і технічним вимогам зберігання зерна та продуктів його переробки, затверджений наказом Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку від 15 липня 2004 року № 2
 • Наказ Міністерства Аграрної Політики України від 27 червня 2003 року № 198 "Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно"

Кількісно-якісний облік: програмний продукт поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. В поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням, переміщенням і підробітком зерна.

Інтеграція з іншими програмними комплексами та електронними пристроями: в рамках продукту реалізовані механізми зв'язку з програмою державного підприємства "Держреєстри України" – "ЕРЗС-реєстратор", що використовуються підприємствами для реєстрації складських квитанцій. Реалізована можливість взаємодії з електронними вагами (автомобільними, залізничними і бункерними).

Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України. Забезпечено виконання завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

Бюджетування. Окремим розділом у рішенні реалізовано механізм контролю за грошовими коштами відповідно до затверджених статей бюджету, а також контролю за його виконанням з різною періодичністю в залежності від фінансового плану підприємства.

Програмний продукт "GES Зерно КОРП" не являється самостійним, для його роботи необхідна наявність встановленого типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП".

 

Додаткову інформацію про продукт можна отримати, звернувшись до ТОВ "СофтІнформ":

Термін дії даного сертифіката – до 27.04.2022 року.

Повернутися назад