Проектні технології Спілки

Головна мета всеукраїнської громадської організації "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" – сприяння створенню нових інформаційних систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких систем, розширення мережі професійних компаній з автоматизації бізнесу, навчальна та просвітницька робота.

Для досягнення цієї мети Спілка формує та розвиває методологічну базу, яка спрямована на забезпечення високої якості проектів впровадження програм автоматизації бізнесу та процесів їх подальшого супроводу, а також на підвищення якості надання послуг компаніями-членами Спілки.

До методологічної бази входять, зокрема:

Для тих, хто хоче більш детально ознайомитися з підходами Спілки до проектних технологій розроблено і регулярно проводиться низка курсів навчання, зокрема, курси "Основні концепції проектного менеджменту" та "Основи менеджменту".

Для забезпечення контролю кваліфікації фахівців з впровадження та супроводу проводиться сертифікація "Керівників проектів" (КП) та "Керівників корпоративних проектів" (ККП).

Кожен сертифікат дає бали до рейтингу проекту "Центри компетенції з ERP-рішень". Наявність сертифікованого керівника проектів є однією з умов отримання статусу "Центр ERP".

Також для забезпечення головної мети Спілкою створено Навчальний центр, де можна ознайомитись й навчитись використанню технологій Спілки та практичному використанню програм автоматизації бізнесу, розвивається мережа Центрів Сертифікованого Навчання (ЦСН). Для підтвердження отриманих знань і навичок проводяться сертифікації рівня "Професіонал" та "Спеціаліст" з програм автоматизації бізнесу.