Сертифікація "Професіонал"

Сертифікат "Професіонал" – це офіційне підтвердження того, що його власник може ефективно використовувати у своїй роботі весь спектр можливостей найбільш поширених програм автоматизації управлінського, бухгалтерського, оперативного торгово-складського обліку і розрахунку заробітної плати.

Сертифікат видається за результатами комп'ютерного тестування. Розроблені методистами САБ та розробниками тести дозволяють швидко і об'єктивно перевірити знання можливостей програм лінійки "BAS" і особливостей роботи з ними.

Для підготовки до іспиту рекомендується опрацювати збірник "Комплект питань сертифікаційного іспиту "Професіонал" з прикладами рішень". Ці комплекти випускаються для всіх продуктів, за якими передбачена сертифікація.

Іспит здається на комп'ютері. Для всіх іспитів тест складається з 14-ти питань по різним темам і аспектам використання програми. Для кожного питання пропонується декілька варіантів відповіді, з яких необхідно вибрати найбільш повний і правильний. Встановлюється загальне обмеження за часом для відповіді на всі питання, рівне 30 хвилинам. При цьому час відповіді на кожне окреме питання не обмежується.

Результат іспиту оцінюється за шкалою "Здано" – "не Здано". Для отримання позитивної оцінки ("Здано") необхідно правильно відповісти на 12 з 14 питань в межах встановленого часу 30 хвилин. Порядок відповіді на питання, час, витрачений на окремі питання, виправлення, що вносяться в ході відповіді на питання, повторне звернення до одних і тих же питань – на результат не впливають. Дострокова відповідь на всі питання завдання також не враховується при оцінці результатів.


Що дає сертифікація "Професіонал" користувачеві та підприємству?

Користувачеві:

  • офіційне підтвердження високої кваліфікації, досвіду і навичок роботи з найбільш масовими програмами автоматизації бізнесу
  • переваги при просуванні по службі або прийомі на роботу
  • повага і довіра керівництва і співробітників
  • впевненість у своїх знаннях і здібностях

Підприємству:

  • об'єктивні критерії оцінки професійних здібностей при прийомі співробітників на роботу, просуванні їх по службі або заохочення
  • зменшення витрат часу і коштів на навчання і підготовку співробітників бухгалтерії і торгових служб
  • підвищення якості роботи підприємства, мінімізацію ризиків і проблем