Освітній проект

IT-галузь є однією з провідних галузей економіки України і вимагає постійного поповнення кваліфікованими кадрами. Підготовка фахівців є одним з головних напрямків діяльності Всеукраїнської громадської організації "Спілка Автоматизаторів Бізнесу".

В сучасних умовах йде розбудова інформаційного суспільства, росте ІТ-складова бізнесу, є все більша потреба в ефективних, висококваліфікованих, потрібних в різних галузях економіки кадрах. Задача створення умов для підготовки фахівців, що володіють сучасними знаннями та технологіями, і вмінням їх реального застосування, є актуальною і пріоритетною.

1. Види співпраці

2. Науково-практичні конференції

3. Контакти відділу САБ по роботі з навчальними закладами

 


ВИДИ СПІВПРАЦІ

Для організації навчального процесу пропонуємо наступні проекти:

Меморандум про співпрацю з вищими та середніми освітніми закладами

Меморандум покликаний сприяти поліпшенню якості викладання у вищих та середніх навчальних закладах на основі застосування сучасних програмних продуктів. Для досягнення цієї мети "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" надає навчальним закладам програмне забезпечення та методичні матеріали на пільгових умовах, а також забезпечує методичну, консультаційну та інформаційну підтримку по програмам автоматизації бізнесу.

Меморандум призваний сприяти підвищенню ефективності застосування нових технологій в навчанні, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в інноваційній економіці та забезпечувати використання сучасних програмних продуктів і навчально-методичних матеріалів, їх використання, а також створення належних умов для навчання й атестації/сертифікації викладачів.

Завантажити Меморандум

Проект сертифікованого навчання учнів та студентів середніх і вищих освітніх закладів (Проект ЦСН НЗ на пільгових умовах)

Для навчання студентів викладачі навчальних закладів (НЗ) можуть використовувати методики та літературу сертифікованих курсів, розроблених досвідченими викладачами Спілки з багаторічним досвідом впроваджувальної та викладацької роботи. Для цього необхідно вступити до проекту сертифікованого навчання, та підготувати викладача НЗ за обраним сертифікованим курсом. Сертифіковані курси навчання можуть викладатися тільки для учнів та студентів, що навчаються в даному НЗ на довготривалій основі.

Для участі в проекті просимо звертатися на osvita@unionba.com.ua

Проект сертифікації учнів та студентів середніх і вищих освітніх закладів за програмою "Професіонал" (Проект АЦС на пільгових умовах)

Згідно проекту сертифікації, НЗ може організувати пільгове тестування учнів та студентів за програмою "Професіонал" на базі свого комп'ютерного класу. Проект передбачає забезпечення перевірки знань учнів та студентів і видачу сертифікатів. Сертифікат "Професіонал" показує високий рівень викладання для викладача, та підвищує статус учнів та студентів на ринку праці.

Сертифікацію учнів та студентів за програмою "Професіонал" можуть проводити НЗ, що мають "Меморандум про співпрацю з вищими і середніми освітніми закладами", є учасником (вступили до проекту ЦСН НЗ), і мають сертифікованого викладача за тими програмами автоматизації бізнесу, за якими проводиться сертифікація учнів та студентів.

Сертифікаційний іспит проводиться тільки для учнів та студентів даного НЗ.

Для участі в проекті просимо звертатися на osvita@unionba.com.ua

Освітній супровід

Освітній супровід автоматизованих систем – це комплексний підхід до обслуговування користувачів, що включає технологічні, методичні та консультаційні матеріали:

  • оновлення програм
  • практичні та методичні рекомендації щодо роботи з програмами
  • типові господарські операції з інструкціями по оформленню в облікових програмах автоматизації бізнесу
  • консультації з бухобліку та оподаткування від бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит"
  • аналітичний моніторинг законодавства
  • актуальна нормативно-правова інформація "ЛІГА:ЗАКОН"

 


НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

В поточній ситуації на ринку систем автоматизації бізнесу задача співпраці з освітніми закладами є однією з найбільш пріоритетних. Щороку "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" проводить "Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Нові інформаційні технології управління бізнесом", яка присвячена актуальним питанням використання систем автоматизації бізнесу, як в навчальному процесі при підготовці кваліфікованих кадрів, так і для автоматизації освітніх закладів. Конференція дає можливість представникам освітніх закладів ознайомитися з новими інформаційними технологіями, обмінятися практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці фахівців, розширити шляхи співпраці з членами Спілки для реалізації спільних освітніх та дослідницьких проектів. В рамках конференції відбувається публікація збірника тез наукових праць представниками навчальних закладів. 

Завантажити збірник тез Науково-практичної конференції:
Збірник 2018 року Збірник 2019 року Збірник 2020 року
Збірник 2021 року Збірник 2022 року Збірник 2023 року
Збірник 2024 року

Також, Ви можете ознайомитись з цікавою та корисною інформацією на Освітньому каналі САБ в YouTube

 


КОНТАКТИ ВІДДІЛУ САБ ПО РОБОТІ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

E-mail: osvita@unionba.com.ua