Процедура подачі апеляції

У разі, якщо кандидат на отримання сертифікату (далі кандидат) одержує результат "не зараховано" і він не згоден з результатом іспиту "Спеціаліст", йому надається можливість подати апеляцію протягом 2 робочих днів (для очного іспиту) або 7 робочих днів (для дистанційної форми атестації) після отримання незадовільної оцінки.

Про бажання подати апеляцію, кандидат повинен довести до відома екзаменатора (організатора) відразу після оголошення результату.

  1. Кандидат заповнює заяву на апелляцію.
  2. Кандидат висилає на адресу training@unionba.com.ua заяву на апеляцію.
  3. У розділі анкети "не згоден з такими аргументами:" повинні бути вказані аргументи екзаменатора, і приведено чітке технічне обґрунтування, чому кандидан не згоден з даними аргументом.
  4. Претензії до ВИКОРИСТОВУВАНИХ КРИТЕРІЇВ ПОМИЛОК не приймаються.
  5. В обґрунтуванні слід уникати емоційних висловлювань, літературних гіпербол і образів, описи життєвих складнощів кандидата, які призвели до невірного виконання завдання, навіть якщо вони, на погляд кандидата, якимось чином допомагають пояснити свою незгоду з аргументом екзаменатора. При отриманні анкет з емоційними висловлюваннями і оцінками особистості екзаменатора, в розгляді апеляції буде відмовлено про що кандидата сповіщають протягом 2 робочих днів. При заповненні анкети також слід враховувати, що на розгляд апеляції НЕ впливають такі чинники:
  • досвід роботи кандидата з лініками продуктів
  • наявність у кандидата сертифікатів з інших прикладних рішень і/або сертифікатів з аналогічних рішеннь, але отриманих за попередніми версіями
  • наявність у кандидата сертифікатів професійного бухгалтера, аудитора і т.п.
  • знайомство кандидата з розробниками або керівництвом правовласника, іншими екзаменаторами тощо

У разі, якщо екзаменатор, який розглядає апеляцію, згоден з початковою оцінкою, відповідь висилається кандидату, в якому зазначено, що результат іспиту залишається в силі. У відповіді не вказується пояснення, чому той чи інший аргумент екзаменатора вірний, і де помилка в аргументації кандидата.

У разі, якщо екзаменатор, який розглядає апеляцію, погоджується з аргументами кандидата, результати атестації в інформаційній базі змінюються на "зараховано", і кандидату висилається сертифікат.

По одному негативного результату іспиту допускається подача тільки однієї апеляції. Повторні заяви на апеляцію від даного кандидата з даного іспиту не приймаються.

З питань навчання і атестацій звертайтеся в навчальний центр на e-mail: training@unionba.com.ua або за телефоном (044) 422-41-75.