Основні концепції проектного менеджменту

Успішне виконання проектів автоматизації на підприємствах середнього і великого масштабу неможливо без ефективного проектного управління. Керівнику проекту необхідно знання загальновизнаних стандартів проектного управління та вміння застосовувати ці знання на практиці. Складнощі, що виникають в процесі виконання проектних робіт, найчастіше можуть бути зведені до мінімуму тільки за рахунок професійного управління проектом.

Основне завдання даного курсу: вивчення основних інструментів проектного управління, адаптованих до специфіки проектів автоматизації. Матеріал курсу оснований на стандарті Керівництва PMBOK (Керівництво до Зводу знань з управління проектами), розробленому Інститутом проектного управління PMI (USA).

Програма курсу побудована таким чином, щоб висвітлити не тільки загальний підхід до управління проектами, а й розглянути всі групи процесів, що відносяться до проектного управління та показати їх взаємозв'язок, застосовність в реальній практиці.

Мета курсу: отримання базових знань в області управління проектами автоматизації. Вивчення основних інструментів управління проектами та закріплення знань на практиці (в рамках практичного заняття на курсі).

Курс орієнтований на широке коло учасників, серед яких можуть бути:

 • керівники проектів, консультанти, фахівці, яким необхідні знання та інструменти проектного управління для організації ефективного виконання робіт як у замовників, так і у себе на підприємствах і в організаціях
 • керівники підприємств та підрозділів, які хочуть впровадити у себе на підприємствах практику проектного управління

В результаті учасники зможуть:

 • на практиці застосовувати інструменти проектного управління
 • створювати документи для управління проектами

Короткий зміст курсу:

Вступ. Особливості проектів автоматизації

 • Що таке ERP
 • Стратегія розвитку ІСУ (інформаційної системи управління)
 • Граблі на які не слід наступати автоматизаторам

Тема 1. Введення в проектний менеджмент

 • Що таке проект?
 • Що таке управління проектом?
 • Потрійне обмеження: обсяг, тривалість, витрати
 • Проектна і операційна діяльність: "протиставлення" або "доповнення"?
 • Стандарти та методології проектного менеджменту
 • Концепція технології корпоративного впровадження систем автоматизації

Тема 2. Модель процесів управління проектом

 • Що і коли потрібно робити для успішного управління проектом
 • Процесна модель управління проектом
 • Ітераційна модель управління проектом
 • Процеси управління проектом
 • Документи проекту

Тема 3. Проектний менеджмент і організація

 • Основні учасники проекту та їх ролі
 • Проекти та стратегія компанії
 • Контекст управління проектами
 • Інтеграція системи управління проектами та системи управління підприємством
 • Основні підходи до організації ERP-проекту

Тема 4. Ініціація проекту

 • Аналіз вимог замовника
 • Зміст продукту
 • Статут проекту

Тема 5. Планування проекту

 • Планування змісту
 • Планування термінів
 • Планування вартості
 • Організація виконання робіт
 • Планування управління якістю
 • Планування управління ризиками
 • Планування управління комунікаціями
 • Планування управління зацікавленими сторонами
 • Що таке базовий план, навіщо він потрібен?

Тема 6. Виконання та контроль проекту

 • Моніторинг та управління виконанням проекту
 • Комплексне управління змінами в проекті
 • Конфігураційне управління
 • Звітність
 • Ефективні наради в проектах

Тема 7. Закриття проекту

 • Закриття проекту, адміністративне і договірне
 • Уроки проекту

Практикум

 • Project Scope
 • Розробка Статуту проекту

Про сертифікацію:

 • Керівник проектів
 • Керівник корпоративних проектів

Викладач курсу: Бузмаков Володимир, Голова Активу ВГО "Співтовариство ІТ-директорів України"

Тривалість курсу: три дні з 10:00 до 17:00, з перервами на обід та каво-брейки