04.06.2020

Онлайн-курс "Загальний огляд підсистем прикладного рішення Business automation software for enterprise resource planning" з 15 по 18 червня 2020 року

Запрошуємо на онлайн-курс "Загальний огляд підсистем прикладного рішення Business automation software for enterprise resource planning", який проходитиме з 15 по 18 червня 2020 року у режимі реально часу.

Мета курсу - дати слухачам цілісне уявлення про призначення і можливості прикладного рішення. Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи на більш поглиблених, вузькоспеціалізованих курсах по Business automation software for enterprise resource planning.

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • ІТ-директорів та інших співробітників, відповідальних за інформаційні системи та їх частини у кінцевих користувачів
 • співробітників відділів продажів та інших співробітників фірм-учасників САБ

Курс буде корисний при підготовці до іспиту "Професіонал" по прикладному рішенню BAS ERP.

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств. На курсі буде корисним досвід роботи або впровадження прикладного рішення "Управління виробничим підприємством для України".


КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 • Загальні відомості про прикладне рішення
 • Продажі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; ціноутворення; гуртова торгівля; роздрібна торгівля; звітність
 • Забезпечення потреб: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; схеми забезпечення; формування замовлень; стан забезпечення потреб; звітність
 • Закупівлі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; документообіг поставок; документообіг комісіонера; облік прийнятої зворотної тари; звітність
 • Склад і доставка: концепція та функціональна модель; схеми документообігу; особливості документообігу; оформлення складських операцій; доставка; звітність
 • Казначейство: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; планування руху грошових коштів; облік операцій з різними видами грошових коштів; звітність
 • Виробництво: концепція та функціональна модель; робочі центри; ресурсні специфікації; маршрутні карти; дозволи на заміну матеріалів; планова калькуляція; диспетчеризація графіка виробництва; диспетчеризація виробництва; оформлення виробничих операцій; облік виробничих операцій давальця; облік виробничих операцій переробника
 • Ремонти
 • Зарплата і управління персоналом: кадровий облік; розрахунок зарплати
 • Фінансовий облік:
  • Концепція
  • Інформаційне забезпечення
  • Спрощена модель управлінського обліку
  • Регламентований облік
  • МСФЗ
 • Інструменти керування компанією:
  • Бюджетування
  • Планування
  • Контроль цільових показників діяльності
 • Підведення підсумків курсу

Тривалість курсу: 18 академічних годин протягом чотирьох днів з 10:00 до 17:00 з перервами на обід (45 хвилин) та каво-брейк (15 хвилин).

Вартість курсу:

 • 3 000 грн. для кінцевих користувачів
 • 2 450 грн. для співробітників фірм-учасників САБ
 • 2 100 грн. для Центрів ERP та кандидатів у Центри ERP

Реєстрація за посиланням: http://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr

В разі відмови від участі необхідно повідомити за 5 робочих днів до початку курсу по e-mail: training@unionba.com.ua.

Повернутися назад