BAS. Модуль обліку акцизного палива

Мета курсу: дати слухачам цілісне уявлення про призначення і можливості прикладного рішення. Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи "BAS. Модуль обліку акцизного палива".

Курс буде корисним для:
 • бухгалтерів та операторів, які ведуть облік акцизного податку на пальне у кінцевих користувачів
 • відповідальних за інформаційні системи та їх частини у кінцевих користувачів
 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • ІТ-директорів та інших співробітників
 • співробітників відділів продажів та інших співробітників компаній-членів САБ
Вимоги до слухачів: слухачі повинні впевнено володіти та мати досвід роботи із прикладним рішенням "BAS Бухгалтерія". Якщо слухач не має відповідних знань та навичок, рекомендуємо попередньо пройти курс навчання по роботі із прикладним рішенням "BAS Бухгалтерія".


Короткий зміст курсу:

 • відображення надходження та реалізації у розрізі акцизних місць зберігання
 • відображення надходження та видаток палива у відмінній від базової одиниці виміру (наприклад: прихід у "кг", реалізація в "л")
 • відображення операцій із акцизним пальним у сільськогосподарських підприємств
 • відображення операцій із роздрібної торгівлі
 • звітність
 • автоматичне створення акцизних накладних на підставі надходження, реалізації та переміщення пального;
 • автоматичне створення декількох акцизних накладних на підставі одного документу для кожного окремого акцизного місця зберігання
 • контроль акцизних накладних, що попередньо створені на підставі документів
 • обмін акцизними накладними з "FREDO Звіт" та xml файл, форми для друку
 • формування звітів (Додаток 1 до декларації по акцизу)
Викладач: Васильєва Марина, бізнес-аналітик компанії We.Code.
 
Тривалість курсу: один день, з 10:00 до 14:00