Бюджетування в прикладних рішеннях "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством"

Мета курсу – ознайомити слухачів з технологією автоматизації бюджетування, освоєння технології роботи з функціоналом для автоматизації функцій бюджетного управління підприємства в в прикладних рішеннях "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством".

Курс є теоретично-практичним. Практична робота побудована із застосуванням навчального кейсу з описом варіанту вирішення завдання.

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • консультантів з бюджетування
 • співробітників фінансово-економічних служб кінцевих клієнтів
 • учасників проектних команд, як з боку кінцевих клієнтів, так і з боку компаній-учасників САБ, що займаються впровадженням бюджетування на базі прикладних рішеннях "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством"

Курс буде корисним і для тих, хто планує складати іспит "Спеціаліст-консультант із впровадження підсистеми бюджетування в типовому рішенні "BAS ERP".

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств. Для роботи потрібен досвід роботи або впровадження прикладних рішень "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством", а саме навички роботи з оперативним контуром прикладних рішень. Тому рекомендується спочатку пройти навчання на курсі "Контур управлінського обліку витрат і формування фінансового результату в прикладних рішеннях "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством".


Короткий зміст курсу:

Перший день (Концепція та інструменти):

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 • Концепція бюджетного планування в типовому рішенні: механізми, принципи та НДІ підсистеми бюджетування, аналітика бюджетування, статті бюджетів, показники бюджетів, конструктор звітних форм
 • Практикум: Найпростіші бюджети (продажі): налаштування, основні можливості підсистеми для бюджетного планування та аналізу результатів діяльності, зв'язки статей і показників, налаштування отримання фактичних даних, стандартні звіти підсистеми для контролю настройки моделі, план-фактний аналіз, відображення товарних планів в бюджетуванні

Другий день (Бюджети):

 • Розробка повноцінної бюджетної моделі: нефінансові показники, механізм настройки кордону фактичних даних, використання складних таблиць для розробки бюджетних форм, використання довільних запитів для отримання фактичних даних, контроль лімітів на витрачання грошових коштів
 • Практикум: бюджет руху ГК, контроль лімітів на витрачання ГК, бюджети витрат, розподіл витрат, бюджет доходів і витрат, прогнозний баланс

Третій день (Тонкощі та особливості, методика та технології):

 • Інструменти та методика керування бюджетним процесом
 • Методика автоматизації бюджетного процесу в рамках єдиної інформаційної системи на основі BAS ERP
 • Практикум: бюджет руху грошових коштів непрямим методом, налаштування довільної аналітики (додаткові реквізити)
 • Підведення підсумків курсу

Після закінчення курсу слухачам надається одна безкоштовна спроба атестації "Спеціаліст-консультант із впровадження підсистеми бюджетування в типовому рішенні "BAS ERP", яка буде надана протягом кварталу в навчальному класі в Києві. Для допуску на атестацію "Спеціаліст-консультант", потрібно мати сертифікат "Професіонал". Сертифікат "Професіонал" слід отримати заздалегідь, здавши тестування в Авторизованих Центрах Сертифікації (співробітники компаній-членів САБ можуть сертифікуватися у навчальному класі в Києві).

 

Тривалість курсу: 24 академічні години протягом трьох днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та каво-брейки.


Вартість курсу:

 • 3 000 грн для "Центрів ERP" та "Кандидатів у Центри ERP"
 • 3 600 грн для співробітників компаній-членів САБ
 • 4 500 грн для кінцевих користувачів

У вартість включено методичні матеріали з даного курсу, обіди та каво-брейки.

Додаткова інформація за телефоном: (044) 422-41-75

Місце проведення: м. Київ, вул. Депутатська, 16/8

В разі відмови від участі необхідно повідомити за 5 робочих днів до початку курсу по e-mail: training@unionba.com.ua або Вам буде виставлено рахунок за бронювання місця у розмірі 30% від вартості курсу.