Контур управлінського обліку витрат і формування фінансового результату в прикладному рішенні "BAS ERP"

Мета курсу – ознайомити слухачів з технологією автоматизації управлінського обліку та освоїти функціонал автоматизації управлінського обліку підприємства в прикладному рішенні "BAS ERP".

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • консультантів з управлінського обліку
 • співробітників планово-економічних служб кінцевих клієнтів
 • учасників проектних команд, як з боку кінцевих клієнтів, так і з боку компаній-членів САБ, що займаються впровадженням управлінського обліку на базі прикладних рішеннях "BAS ERP"

Курс буде корисним і для тих, хто планує складати іспит "Спеціаліст-консультант по впровадженню підсистем управлінського обліку в програмі "BAS ERP".


Короткий зміст курсу:

Перший день (Оперативний облік)

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 • Загальні відомості про управлінський облік: основи управлінського обліку; моделі управлінського обліку в прикладному рішенні; організація оперативного обліку; загальна нормативно-довідкова інформація; введення початкових залишків
 • Облік грошових коштів: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; казначейство; готівка; грошові документи; кошти на банківських рахунках; кошти у підзвітних осіб; депозити в банках
 • Облік товарно-матеріальних цінностей: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; надходження товарно-матеріальних цінностей; складські операції; реалізація товарів
 • Облік розрахунків (дебіторська і кредиторська заборгованість): налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; розрахунки з постачальниками і клієнтами; розрахунки за кредитами і позиками

Другий день (Доходи та витрати)

 • Облік доходів і витрат: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; спосіб; розподілу доходів і витрат за напрямками діяльності; статті доходів; статті витрат; доходи та витрати від основної діяльності; доходи та витрати від неосновної діяльності
 • Облік незавершеного виробництва: налаштування параметрів розділу обліку; інформаційне забезпечення; облік прямих виробничих витрат в різних схемах; облік непрямих виробничих витрат; облік виробничих витрат за операціями передачі в переробку; облік виробничих витрат за операціями переробника
 • Облік інших активів і пасивів

Третій день (Результати і управління)

 • Фінансові результати і фінансова звітність: формування фінансових результатів; формування управлінської звітності
 • Контроль і аналіз господарської діяльності: концепція підсистеми; інформаційне забезпечення (категорії цілей; структура цілей; варіанти аналізу цільових показників); моніторинг цільових показників підприємства
 • Планування: концепція підсистеми; порядок роботи з підсистемою; налаштування параметрів підсистеми; інформаційне забезпечення; загальний порядок роботи з документами планування; плани продажів по номенклатурі; плани продажів за категоріями; плани виробництва; плани закупівель; плани складання (розбирання); звітність
 • Підведення підсумків курсу

 

Тривалість курсу: три дні з 10:00 до 17:00 з перервами на обід та каво-брейки.