Механізм системи компонування даних в системах автоматизації бізнесу

Система компонування даних (СКД) призначена для отримання і виконання різноманітних дій з інформацією, що має складну структуру, з можливістю подальшого її подання у вигляді довільного набору таблиць і діаграм. Застосування механізму системи компонування даних дозволяє дати цілісний опис звіту, використовуючи, в першу чергу, тільки візуальні засоби, і реалізувати наступні можливості:

 • створення звіту без програмування
 • використання форм, які автоматично генеруються для перегляду й налаштування звіту
 • розбиття виконання звіту на етапи
 • виконання окремих етапів побудови звіту на різних комп'ютерах
 • незалежне використання окремих частин системи компонування даних
 • програмне керування процесом виконання звіту

У результаті проходження навчального курсу слухачі матимуть уявлення про можливості механізму системи компонування даних, а також навчаться застосовувати отримані знання на практиці при побудові звітів різного ступеня складності.

Курс призначений для фахівців, які мають досвід програмування в системах автоматизації бізнесу.

Цілі курсу: познайомити слухачів з влаштуванням системи компонування даних та механізмом її функціонування. Виробити практичні навички використання цього механізму для відображення зведеної інформації різного ступеня складності, в першу чергу при формуванні звітів.


Короткий зміст курсу:

1. Загальні відомості по влаштуванню механізму системи компонування даних

 • Структура СКД
 • Етапи процесу формування звіту з використанням СКД
 • Створення найпростішого звіту

2. Формування схеми компонування даних за допомогою конструктора

 • Робота з полями наборів даних
 • Створення обчислюваних полів у схемі компонування даних
 • Встановлення параметрів у схемі компонування даних і т.д.

3. Робота у вікні налаштувань системи компонування даних

 • Вибрані поля
 • Можливість здійснення відбору і сортування
 • Створення користувальницьких полів
 • Налаштування умовного оформлення, інші налаштування

4. З'єднання декількох наборів даних в одному звіті

 • Особливості з'єднання наборів даних в СКД
 • Побудова звітів з можливістю розгортати інформацію за додатковими характеристиками

5. Використання вкладених звітів

6. Робота з системою компонування даних за допомогою вбудованої мови

7. Використання в якості джерела даних об'єктів вбудованої мови

 • Об'єднання джерел даних

8. Робота з ієрархією

9. Використання макетів оформлення

 • Створення власних макетів оформлення для звіту в цілому
 • Створення власних макетів оформлення для окремих полів, угруповань і ресурсів

10. Розробка власних форм у звітах, побудованих з використанням системи компонування даних

11. Робота з розшифровкою

 • Влаштування механізму розшифровки
 • Заміна стандартного механізму розшифровки своїм власним

12. Виведення звіту в таблицю значень, дерево значень і зведену таблицю

 

Тривалість курсу: чотири дні, з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та каво-брейки.