Оглядовий курс по прикладному рішенню "BAS Управління торгівлею"

Цілі курсу: знайомство учасників з ключовими елементами архітектури і головними функціональними можливостями прикладного рішення "BAS Управління торгівлею", вивчення нових та аналіз змін "старих" функціональних можливостей типової конфігурації, робота з питаннями учасників.

Курс буде корисний для фахівців компаній-членів САБ і фахівців компаній кінцевих користувачів інформаційних систем на базі прикладного рішення "BAS Управління торгівлею".

Кожен учасник, який планує взяти участь в курсі, повинен:

 • володіти сучасними інформаційними технологіями
 • володіти знаннями в предметних областях торгових операцій, управлінського обліку, технологій роботи торгового підприємства
 • вміти використовувати основні об'єкти платформи "1С:Підприємство 8.3": форми, довідники, документи і звіти

Курс проводиться протягом двох днів. Весь курс розбитий на блоки, в рамках яких розглядається підсистема або контур нової редакції прикладного рішення "BAS Управління торгівлею". У кожному блоці формулюються методологічні принципи, вивчаються ключові можливості і особливості архітектури та функціоналу відповідного розділу прикладного рішення.


Короткий зміст курсу:

Перший день:

 • Старт системи (налаштування параметрів обліку і введення залишків) і загальна нормативно-довідкова інформація (організації, підрозділи, склади, партнери, номенклатура і т.д.)
 • Правила торгівлі: умови продажу, правила оплати, налаштування правил ціноутворення і призначення цін номенклатури, призначення знижок/націнок
 • Розрахунки з партнерами: об'єкт розрахунків (договір, замовлення, накладна), оперативні і відкладені розрахунки, планові і фактичні розрахунки, аналітична деталізація заборгованості
 • Продаж товарів: угоди з клієнтами, комерційні пропозиції, формування та забезпечення замовлень клієнтів (в т.ч. відокремлено), відображення операцій реалізації (в т.ч. з використанням ордерної схеми), аналіз даних
 • Закупівля товарів: умови закупівель, реєстрація цін постачальників, формування замовлень постачальнику і відображення надходження товарів (у т.ч. з використанням ордерної схеми), фіксація розбіжностей при надходженні, аналіз даних
 • Складські операції: внутрішній рух товару (переміщення, складання\розбирання, використання в роботі), звірка і коригування залишків товарів по складах (інвентаризація, надлишки і недостачі, псування і пересортиця), прийом і відвантаження за пакувальними листами, аналіз даних
 • Управління доставкою

Другий день:

 • Управління грошовими коштами: планові руху ДС і платіжний календар, відображення фактичних платежів, операції еквайрингу, купівля-продаж валюти, ведення кредитних і депозитних договорів
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Результати діяльності підприємства: методи оцінки вибуття товарів, облік по партіях, розрахунок собівартості товарів, облік ТЗВ, визначення маржинального прибутку, переоцінка валютних залишків, витрати майбутніх періодів, інші доходи і витрати підприємства, закриття місяця, управлінський баланс і фінансовий результат діяльності
 • Внутрішньофірмова передача товарів і грошових коштів
 • ПДВ: реєстрація та оформлення податкових документів, аналіз даних
 • Інструменти управління торговельною діяльністю: планування продажів і закупівель, моніторинг цільових показників