Оперативне управління компанією за допомогою прикладного рішення "BAS Малий бізнес"

Мета курсу:

 • вивчення слухачами основних функціональних можливостей прикладного рішення "BAS Малий бізнес"
 • набуття слухачами цілісного та правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення
 • набуття й закріплення слухачами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення

Курс буде корисним для:

 • співробітників підприємств, які є кінцевими користувачами продукту "BAS Малий бізнес"
 • фахівців компаній, які займаються або планують займатися впровадженням інформаційних систем на базі продукту "BAS Малий бізнес"

Вимоги до слухачів:

 • мати знання у відповідних предметних областях
 • мати навички роботи з інформаційними технологіями на рівні користувача персонального комп'ютера
 • бути знайомим із базовими принципами роботи з прикладними рішеннями

Короткий зміст курсу:

Перший день:

 • Старт роботи у типовому рішенні (налаштування системи, загальна НДІ, введення початкових залишків)
 • Управління продажами (робота з замовленнями клієнтів, продаж запасів, робіт та послуг)
 • Забезпечення основних процесів (робота з постачальниками, складський облік запасів)

Другий день:

 • Виробництво продукції і робіт
 • Управління персоналом

Третій день:

 • Управління грошовими коштами і облік розрахунків з контрагентами
 • Фінансовий облік компанії
 • Фінансове планування

 

Тривалість курсу: три дні з 10:00 до 17:00, з перервами на обід та каво-брейки.