Професійна робота в програмі "BAS Документообіг КОРП"

Динамічний розвиток інформаційних технологій, різних сфер ринку підвищує актуальність віддаленої роботи. Такий формат, як онлайн-курси, відкриває хорошу перспективу поглибити свої знання без відриву від основного виду діяльності.

"BAS Документообіг КОРП" – універсальна система автоматизації документообігу, процесного обліку і спільної роботи. У програмі передбачено 13 великих функціональних блоків і понад 1000 інтерфейсів.

Мета курсу:

 • Показати функціональні можливості прикладного рішення для комерційних підприємств
 • Навчити ефективному застосуванню можливостей програми в повсякденній роботі
 • Навчити прийомам швидкої роботи з "BAS Документообіг КОРП"
 • Систематизувати знання про основні нормативно-правові акти, що регулюють документообіг в організації
 • Дати загальне уявлення про налаштування та адміністрування програми

На курсі слухачі:

 • вивчать всі прикладні можливості програми
 • навчаться ефективно використовувати їх у повсякденній роботі
 • освоять прийоми швидкої роботи

Короткий зміст курсу:

1. Наскрізний приклад спільної роботи в програмному продукті

 • легенда
 • завдання наскрізного прикладу
 • діючі особи наскрізного прикладу

2. Обробка вхідних документів

 • картка вхідного документа
 • використання вбудованого поштового клієнта
 • додавання вкладень в листи
 • створення картки нового кореспондента
 • нумератори
 • реєстрація вхідного документа
 • автоматична вставка штрих-коду
 • ручна вставка штрих-коду
 • збереження штрих-коду в файл
 • додавання зовнішнього штрих-коду
 • автоматична зміна штрих-коду при копіюванні картки документа
 • друк штрих-коду
 • пошук по штрих-коду
 • сканування документів
 • розпізнавання зображень
 • типові процеси, наявні в програмі: Розгляд, Виконання, Узгодження, Затвердження, Реєстрація, Ознайомлення, Доручення
 • резолюція в документах
 • переведення документів

3. Управління заходами

 • список учасників
 • програма заходу
 • протокол заходу
 • операції заходу
 • бронювання переговорних
 • звіти по заходам

4. Облік по проектам

 • картка проекту
 • план проекту
 • виконання проектних завдань
 • облік трудовитрат
 • звіти по проектам

5. Управління договорами

 • життєвий цикл договору
 • створення проекту договору з шаблону
 • узгодження, затвердження, виконання договору
 • продовження, закриття договору

6. Підтримка паперового документообігу

 • номенклатура справ
 • справи, томи
 • передача справ в архів
 • знищення справ
 • журнал передачі
 • контроль переданих документів

7. Робота з внутрішніми документами

 • внутрішні документи
 • доступність полів внутрішніх документів в залежності від стану
 • папки внутрішніх документів, створення ієрархії внутрішніх документів
 • шаблони внутрішніх документів
 • друк і вставка реєстраційного штампа
 • комплекти документів
 • автоматичне заповнення учасників робочої групи документа
 • права доступу по папках внутрішніх документів

8. Форум - колективний майданчик для обговорень

 • розділи форуму
 • список тем і повідомлень
 • повідомлення про надходження відповідей на форумі

9. Робота з календарем, облік робочого часу

 • вид календаря, налаштування
 • календарний запис, запис на підставі предмета
 • нагадування, повторення подій
 • друк календаря
 • щоденний звіт співробітника
 • хронометраж і відображення виконання робіт по завданнях
 • звіт "Витрати часу"

10. Робота з вихідними документами

 • вихідні документи
 • історія листування
 • шаблони вихідних документів

11. Зв'язки між документами

 • типи зв'язків
 • налагодження та установка зв'язків
 • звіт по структурі зв'язків
 • нумерація в зв'язаному документі

12. Обробка звернень громадян

 • особливості обліку звернень громадян
 • аналіз роботи зі зверненнями громадян

13. Категоризація даних

 • активація механізму обліку за категоріями категорій
 • відображення і налаштування категорій
 • установлення категорій
 • правила автоматичної категоризації даних

14. Процеси і завдання

 • робота з процесами
 • ієрархія ділових процесів документообігу
 • використання часу в термінах ділових процесів документообігу
 • персональна і рольова адресація завдань
 • повідомлення виконавців по електронній пошті
 • ухвалення завдань до виконання
 • система завдань. Контроль виконання завдань
 • перенаправлення завдань
 • зупинка або переривання ділових процесів документообігу
 • періодичні ділові процеси документообігу
 • шаблони ділових процесів документообігу
 • умови маршрутизації ділових процесів документообігу
 • додаткові реквізити процесів і завдань
 • вирішення питань виконання завдань
 • перенесення термінів виконання завдань
 • права доступу на ділові процеси і завдання

15. Робота зі звітами

 • формування звітів
 • налаштування звітів
 • розсилка звітів

16. Пошук документів і файлів

 • швидкий пошук
 • пошук по всіх журналах документів
 • збереження шаблону пошуку
 • повнотекстовий пошук інформації

17. Облік відсутності співробітників

 • створення запису про відсутність
 • інформування про відсутність

18. Можливості спільного використання "BAS Документообіг КОРП" та інших типових конфігурацій. Короткий огляд можливостей

19. Короткий огляд установки і настройки програмного продукту

 • робота "BAS Документообіг КОРП" через браузер і тонкий клієнт
 • налагодження та робота в інтерфейсі "Таксі"
 • порядок первинного налаштування програмного продукту
 • налаштування НДІ
 • облік по організаціям
 • види документів
 • нумератори
 • практична робота: Вивчити функціональні можливості інтерфейсу "Таксі"

 

Тривалість курсу: два дні з 10:00 до 17:00, з перервами на обід та каво-брейки.