Створення та використання клієнтських форм

Мета курсу – допомогти слухачам опанувати механізм форм клієнтського застосунку, що реалізовано в технологічній платформі системи автоматизації бізнесу.

Курс націлено на вирішення наступних завдань:

 • зрозуміти концепцію клієнт-серверної взаємодії
 • зрозуміти концепцію клієнтських форм
 • опанувати засоби розробки клієнтських форм
 • отримати початкові навички розробки

Курс орієнтований на розробників, які мають досвід адаптації та/або розробки застосунків на платформі системи автоматизації бізнесу.

Основний акцент зроблено на вивченні принципів роботи механізму форм клієнтського застосунку та опануванні типових прийомів вирішення прикладних задач. В курс також включені оглядові теоретичні теми, що висвітлюють принципи реалізації клієнт-серверної архітектури системи автоматизації бізнесу, концепції побудови керованого інтерфейсу.


Короткий зміст курсу:

Перший день

1. Архітектура системи автоматизації бізнесу

 • загальний огляд архітектури
 • сервери та клієнти, їх функції, клієнтські застосунки
2. Загальні принципи побудови користувацького інтерфейсу системи автоматизації бізнесу
 • концепція формування користувацького інтерфейсу
 • відмінності від попередніх версій платформи

3. Загальні концепції форм клієнтського застосунку

4. Об'єкт "Форма клієнтського застосунку"

 • структурна та програмна моделі форми
 • огляд типів реквізитів, команд та елементів форми
 • типізація форм

Другий день

1. Події форми

 • події форми: послідовність та призначення

2. Керування формою

 • механізми управління формою
 • ролі та права
 • функціональні опції
 • налаштування користувача

3. Програмна робота з формою

 

Третій день

4. Вирішення прикладних завдань

 • робота з даними форми
 • реалізація механізмів вибору, підбору, перетягування

 

Тривалість курсу: три дні з 10:00 до 18:00, з перервами на обід та каво-брейки.