Управління виробництвом та ремонтами в прикладному рішенні "BAS ERP"

Мета курсу – ознайомити слухачів з технологією управління виробництвом і організації ремонтів. Освоєння слухачами функціоналу автоматизації цих процесів в прикладному рішенні "BAS ERP".

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • консультантів по виробничому обліку
 • співробітників планово-диспетчерських служб та інших виробничих підрозділів кінцевих клієнтів
 • співробітників компаній-членів САБ, які займаються впровадженням підсистеми "Управління виробництвом і організація ремонтів" кінцевим клієнтам

Курс буде корисним і для тих, хто планує складати іспит "Спеціаліст-консультант по впровадженню підсистем управління виробництвом та організації ремонтів в програмі "BAS ERP".

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації виробничих підприємств і знати будову та функціонал базових підсистем "BAS ERP" (нормативно-довідкова підсистема, настройки, матеріальний потік). На курсі буде корисним досвід роботи або впровадження прикладного рішення "Управління виробничим підприємством".


Короткий зміст курсу:

Перший день (Налаштування, планування і забезпечення виробництва)

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 • Концепція та функціональна модель підсистеми "Керування виробництвом"
 • Налаштування параметрів підсистеми
 • Нормативно-довідкова інформація: робочі центри; ресурсні специфікації і етапи виробництва; автопідбір матеріалу; планова калькуляція; дозволи на заміну матеріалів; маршрутні карти та операції
 • Товарне планування: налаштування і формування планів, звітність
 • Забезпечення потреб виробництва: параметри і процес забезпечення

Другий день (Диспетчеризація виробництва)

 • Диспетчеризація графіка виробництва: замовлення на виробництво; специфікація замовлення; черга замовлень; формування графіка виробництва; перепланування графіка виробництва; діагностика графіка виробництва; контроль виконання графіка виробництва, коригування та перепланування графіка виробництва
 • Диспетчеризація виробництва
  • маршрутні листи
  • управління маршрутними листами c використанням моделі "Буфер-Барабан-Мотузка": робоче місце "Диспетчеризація виробництва (ББМ)"; формування розкладу робочих центрів; диспетчеризація маршрутних листів; диспетчеризація робочих центрів
  • управління маршрутними листами з використанням спрощеної моделі "Буфер-Барабан-Мотузка"
  • управління маршрутними листами з використанням поопераційного планування (MES): робоче місце "Диспетчеризація виробництва (MES)"; формування розкладу робочих центрів; диспетчеризація маршрутних листів; виконання технологічних операцій за маршрутними листами; робоче місце "Маршрутні листи виробництва"
  • управління маршрутними листами з використанням режиму реєстрації операцій

Третій день (Оперативний облік у виробництві)

 • Оперативний облік у виробництві: одержання і повернення матеріалів з виробництва; випуск продукції і виконання робіт; виробіток працівників
 • собливості планування і оперативного обліку у виробництві: використання механізмів відокремленого забезпечення в замовленнях на виробництво і оперативному обліку в виробництві; використання серійного обліку у виробництві; використання різних схем документообігу при плануванні та управлінні виробництвом
 • Облік виробничих операцій давальця: замовлення переробнику; передача сировини переробнику; надходження від переробника; повернення сировини від переробника; звіт переробника
 • Облік виробничих операцій переробника: замовлення давальця; надходження сировини від давальця; передача давальцю; повернення сировини давальцю; звіт давальця

Четвертий день (Витрати та Собівартість, Ремонти):

 • Класифікація й облік витрат на виробництво
 • Формування собівартості продукції: реєстрація і розподіл виробничих витрат
 • Звітність
 • Концепція та функціональна модель підсистеми "Управління ремонтами"
 • Нормативно-довідкова інформація: класи і підкласи; види ремонтів; об'єкти експлуатації; вузли об'єктів експлуатації; види дефектів
 • Облік показників експлуатації: облік напрацювання; реєстрація дефектів
 • Управління ремонтною діяльністю: замовлення на ремонт; планування ремонтних робіт
 • Звітність
 • Підведення підсумків курсу

 

Тривалість курсу: чотири дні з 10:00 до 17:00 з перервами на обід та каво-брейки.