Впровадження прикладного рішення "BAS Бухгалтерія"

Мета курсу – ознайомити слухачів з принципами розгортання та впровадження прикладного рішення "BAS Бухгалтерія" у процесі автоматизації господарської діяльності підприємств із різних галузей національної економіки технологією автоматизації та освоїти функціонал реєстрації й аналізу даних регламентованого обліку в прикладному рішенні "BAS Бухгалтерія".

Курс є теоретично-практичним. Практична робота побудована із застосуванням навчального кейсу з описом варіанту вирішення завдання. Практичні завдання подібні до завдань екзаменаційних білетів.

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • консультантів з регламентованого обліку
 • співробітників бухгалтерії
 • учасників проектних команд, як з боку кінцевих клієнтів, так і з боку компаній-членів САБ, що займаються впровадженням прикладного рішення "BAS Бухгалтерія"

Курс буде корисним і для тих, хто планує складати іспит "Спеціаліст-консультант із впровадження типового рішення "BAS Бухгалтерія".

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств і знати функціонал базових підсистем "BAS Бухгалтерія" (нормативно-довідкова підсистема, настройки, документи). Для роботи на курсі потрібен досвід роботи або впровадження прикладного рішення "BAS Бухгалтерія". Курс рекомендований користувачам, які знайомі з методиками бухгалтерського та податкового обліку, та мають навички роботи з бухгалтерським контуром.

У курсі розглядаються схеми документообігу, засновані на функціональному поділі об'єктів, особливості форм і дій документів у межах цих схем, відпрацьовуються навички побудови загальної облікової моделі організації на основі бізнес-процесів, що становлять специфіку її господарської діяльності, а також побудову технології роботи на основі максимально можливого використання типових об'єктів конфігурації.


Короткий зміст курсу:

Перший день:

 • Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 • Ключові аспекти діяльності консультанта-впроваджувача
 • Організація облікового середовища в інформаційній базі
 • Організація обліку товарно-матеріальних потоків засобами типового рішення
 • Організація обліку розрахунків з контрагентами в грошовій та іншій формі

Другий день:

 • Принципи, варіанти і механізми обліку ПДВ у типовому рішенні
 • Засоби обліку виробничої діяльності у типовому рішенні

Третій день:

 • Повний цикл обліку необоротних активів у типовому рішенні
 • Підсумки господарської діяльності за період і формування регламентованої звітності

 

Тривалість курсу: 24 академічних години протягом трьох днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обід та каво-брейки.