Загальний огляд підсистем прикладного рішення "BAS ERP"

Мета курсу: дати слухачам цілісне уявлення про призначення і можливості прикладного рішення. Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи на більш поглиблених, вузькоспеціалізованих курсах по "BAS ERP".

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • ІТ-директорів та інших співробітників
 • відповідальні за інформаційні системи та їх частини у кінцевих користувачів
 • співробітників відділів продажів та інших співробітників компаній-членів САБ

Курс буде корисний при підготовці до іспиту "Професіонал" по прикладному рішенню "BAS ERP".

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств. На курсі буде корисним досвід впровадження інформаційних систем на виробничому підприємстві.

Звертаємо Вашу увагу, що на даному курсі практичні завдання не передбачені.


Короткий зміст курсу:
 • Регламент роботи протягом курсу
 • Загальні відомості про прикладне рішення
 • Казначейство: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; планування руху грошових коштів; облік операцій з грошовими коштами; принципи обліку розрахунків з партнерами
 • Продажі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; ціноутворення; гуртова торгівля
 • Закупівлі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; документообіг поставок; нефактуровані поставки, документообіг відповідального зберігання; додаткові транспортно-заготівельні витрати
 • Склад і доставка: концепція та функціональна модель; схеми документообігу; особливості документообігу; оформлення складських операцій; доставка
 • Забезпечення потреб: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; схеми забезпечення; формування замовлень; стан забезпечення потреб
 • Виробництво: концепція та функціональна модель; робочі центри; ресурсні специфікації; замовлення на виробництво та етапи виробництва; дозволи на заміну матеріалів; планова калькуляція; графік виробництва; диспетчеризація виробничих підрозділів; оформлення виробничих операцій; матеріальний облік у цехових коморах; облік та розподіл виробничих витрат
 • Фінансовий облік: концепція; інформаційне забезпечення; облік доходів і витрат; управлінський облік; регламентований облік; міжнародний облік
 • Інструменти керування компанією: бюджетування; товарне планування; контроль цільових показників діяльності 
 • Зарплата і кадровий облік

 

Тривалість курсу: три дні з 10:00 до 17:00, з перервами на обід та каво-брейки.