Загальний огляд підсистем прикладного рішення "BAS Комплексне управління підприємством"

Мета курсу: дати слухачам цілісне уявлення про призначення і можливості прикладного рішення. Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи.

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • ІТ-директорів та інших співробітників
 • відповідальні за інформаційні системи та їх частини у кінцевих користувачів
 • співробітників відділів продажів та інших співробітників компаній-членів САБ

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств.

Звертаємо Вашу увагу, що на даному курсі практичні завдання не передбачені.


Короткий зміст курсу:

Перший день

 • Знайомство з прикладним рішенням. Модель фінансового і оперативного обліку в системі
 • Старт системи. Основні налаштування і довідники: структура підприємства, партнери і контрагенти, введення початкових залишків
 • Принципи обліку розрахунків з партнерами
 • Управління грошовими коштами: Платіжний календар. Рух грошових коштів
 • Основна НДІ щодо складів і номенклатури
 • Умови продажів: оферти, графіки оплат, прайси і знижки
 • Управління продажами: угоди, комерційні пропозиції, замовлення клієнтів
 • Управління купівлею: умови купівель, оформлення замовлень
 • Купівля товарів, транспортно-заготівельні витрати, особливості відображення імпорту товарів
 • Внутрішній рух товарів: переміщення, збирання/розбирання, використання у господарчої діяльності
 • Інвентаризація і корегування залишків
 • Облік ТМЦ в експлуатації

Другий день

 • Управління забезпеченням потреб
 • Основні налаштування і довідники підсистеми "Виробництво": структура підприємства, ресурсні специфікації
 • Оперативний облік у виробництві: передача матеріалів у виробництво, виробіток співробітників, випуск продукції і робіт
 • Облік виробничих операцій давальця (передача в переробку)
 • Класифікація витрат на виробництво
 • Накопичення і розподіл витрат на виробництво (номенклатурні витрати, трудовитрати, постатейні витрати)
 • Розрахунок і аналіз собівартості
 • Визначення валового прибутку від основної діяльності
 • Підсистема товарного планування
 • Монітор цільових показників

Третій день

 • Облік доходів і витрат
 • Фінансовий результат за напрямами діяльності
 • Управлінська звітність
 • Облік необоротних активів
 • Операції між власними організаціями
 • Бюджетування
 • Налаштування рахунків бухгалтерського обліку і відображення документів у БО
 • Розрахунки з контрагентами і ПДВ
 • Зарплата і кадровий облік

Тривалість курсу: три дні з 10:00 до 17:00, з перервами на обід та каво-брейки.