31.10.2019

Зміна правил пільгового переходу на рішення BAS

Протягом 2018-2019 рр. було випущено ряд рішень для автоматизації бізнесу під торговою маркою BAS: BAS Документообіг КОРП, BAS Управління торгівлею, BAS Роздрібна торгівля, BAS Бухгалтерія ПРОФ. При цьому користувачам аналогічних рішень 1С:Підприємства було надане право безкоштовного переходу на нові продукти за наявності діючого договору ІТС.

Ми отримуємо зауваження від користувачів і членів Всеукраїнської громадської організації "Спілка автоматизаторів бізнесу" (САБ) щодо труднощів обліку безкоштовно отриманих нових продуктів, які полягають у наступному.

У разі безкоштовного отримання об'єкта нематеріальних активів (НМА) в бухгалтерському обліку слід показати дохід, оскільки дотримуються критерії його визнання (п. 5 П(С)БО 15), зокрема, відбувається збільшення активів підприємства, і сума доходу може бути достовірно визначена. Згідно п. 21 П(С)БО 15 дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів. Справедливою вартістю об'єкта НМА згідно з додатком до П(С)БО 19 є поточна ринкова вартість, а за відсутності такої вартості – оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації.

За справедливою вартістю буде не тільки відображатися дохід, а й здійснюватися зарахування НМА на баланс, оскільки згідно п. 13 П(С)БО 8 первісною вартістю безоплатно отриманого нематеріального активу є його справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

Тобто у бухгалтера в даному випадку виникає складність з визначенням справедливої вартості, оскільки це якась оціночна вартість, і найчастіше саме на її визначення звертають увагу контролюючі органи під час перевірок. Крім цього, отримання безкоштовного об'єкта НМА збільшує "бухгалтерський" дохід, а отже, збільшує і фінансовий результат, приводячи до збільшення об'єкта оподаткування податком на прибуток на суму справедливої вартості.

У разі придбання НМА (наприклад, на умовах пільгового апгрейда) в обліку виникає новий об'єкт, який зараховується на баланс за первісною вартістю придбаного НМА, що складається з ціни (вартості) придбання та інших витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

З огляду на вищесказане повідомляємо, що для спрощення бухгалтерського обліку переходу на продукти BAS з 1 листопада 2019 року пільговий перехід на основні поставки BAS з аналогічних основних поставок 1С:Підприємство буде здійснюватися за фіксованою ціною 300 грн. без ПДВ.

Звертаємо увагу, що пільговий апгрейд виконується тільки на основну поставку товару без урахування додаткових і серверних ліцензій. Обмежень по термінам пільгового апгрейда немає.

Звертаємо увагу, що всі заявки на пільговий апгрейд, починаючи 1 листопада 2019 р. будуть відвантажуватися за ціною 300 грн. без ПДВ незалежно від термінів подачі.

Повний список пільгових апгрейдів на продукти BAS наведено за посиланнями:

Якщо користувач, який раніше замінив основну поставку на умовах пільгового переходу за нульовою вартістю (безкоштовно), бажає отримати видатковий документ, він має звернутися до обслуговуючого його партнера-члена САБ. Партнер, в свою чергу, відправляє запит дистрибутору із зазначенням відвантаженого реєстраційного номера продукту та номера заявки. Дистрибутор після узгодження з Партнерським відділом САБ оформляє відповідні видаткові документи. Терміни узгодження – не більше 3 робочих днів з моменту звернення партнера до дистрибутора. Документи оформляються датою узгодження.

Повернутися назад