14.09.2021

Продукт "ІН-АГРО: Комплексне управління агрохолдингом" ПП "РАСК. ІН-АГРО" отримав сертифікат "Сумісно з програмами BAS"

Сертифікат "Сумісно з програмами BAS" отримав програмний продукт "ІН-АГРО: Комплексне управління агрохолдингом", який розроблено і тиражується ПП "РАСК. ІН-АГРО". Продукт пройшов сертифікацію як доповнення до типового рішення "BAS Комплексне управління підприємством".

 

"ІН-АГРО: Комплексне управління агрохолдингом"

Рішення "ІН-АГРО: Комплексне управління агрохолдингом" дозволяє автоматизувати роботу середніх та великих аграрних підприємств, що займаються рослинництвом та переробкою сільськогосподарської продукції.

Прикладне рішення розроблено на базі типової конфігурації "BAS Комплексне управління підприємством" та використовує стандартні об’єкти і функції базової конфігурації.

До базової конфігурації додано підсистеми, що призначені для автоматизації діяльності сільськогосподарських підприємств, які вирощують продукцію рослинництва та виробляють будь-яку іншу продукцію чи послуги, а також надають послуги з очистки, сушіння та зберігання зерна.

Функціональні можливості

Облік посівних площ та робіт

В програму додано наступні можливості:

 • Додаткові розрізи для обліку витрат: рік врожаю, культура
 • Можливість описувати структуру полів та їх характеристики
 • Здійснення розподілу посівних площ між культурами, а саме можливість використовувати оптимальний розподіл за сівозмінами
 • Використання лімітно-забірних карт для списання посадкового матеріалу, внесення добрив та засобів захисту рослин
 • Можливість відображення загибелі культур, у тому числі перенесення витрат як частково, так і повністю, під нову культуру
 • Відображення операцій по збору врожаю зі звільненням посівної площі
 • Аналіз зайнятості посівних площ
 • Аналіз витрат по полях

Оперативний облік транспортних засобів та їх робіт

Документи підсистеми призначені для реєстрації операцій з транспортними засобами – прийняття до обліку, заправка, виконання робіт:

 • Облік робіт авто- та сільськогосподарського транспорту
 • Основні розрізи обліку транспортних засобів: модель, вид, підвид транспорту
 • Можливість обліку паливно-мастильних матеріалів, шин, акумуляторних батарей
 • Робота з заявками на транспортний засіб
 • Формування нарядів на роботи
 • Облік шляхових листів
 • Розрахунок заробітної плати водіїв
 • Розрахунок фактичної собівартості виконаних робіт транспортним засобом

Розрахунки з пайовиками

Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік орендованих земельних ділянок та взаєморозрахунки з орендної плати:

 • Деталізований облік договорів про паї з фізичними та юридичними особами за територіальною належністю, даними про державну реєстрацію і видами земель
 • Нарахування орендної плати за паями і розрахунок податків і утримань
 • Відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами
 • Отримання даних про стан підписання договорів
 • План-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів

Кількісно-якісний облік. Елеватор

Підсистема дозволяє автоматизувати кількісно-якісний облік зерна на підприємстві.

Розроблено робочі місця вагової, лабораторії, бухгалтера по зерну та розрахунків з клієнтами.
Основними завданнями вагаря, що автоматизовані, є:

 • Контроль зважування автомобілів на автомобільних вагах
 • Оформлення первинних документів за фактом проходження автотранспортом вагової
 • Ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою

Автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

 • Визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа "Лабораторний аналіз"
 • Ведення журналів лабораторних аналізів
 • Введення документів кількісно-якісного перетворення зерна

Управління відносинами з власниками зерна:

 • Облік договорів на постачання сировини, надання послуг елеватором та реалізація продукції
 • Автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження)
 • Оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами
 • Оформлення наказів на відвантаження і облік продукції

Програмний продукт "ІН-АГРО: Комплексне управління агрохолдингом" не являється самостійним, для його роботи необхідна наявність встановленого типового рішення "BAS Комплексне управління підприємством".

 

Додаткову інформацію про продукт можна отримати, звернувшись до розробника ПП "РАСК. ІН-АГРО":

 • телефоном: +38 (067) 497-16-02
 • за електронною адресою: corplk@inagro.com.ua

Термін дії даного сертифіката – до 13.09.2023 року.

Повернутися назад