09.11.2021

Онлайн-курс "Консультація до іспиту "Спеціаліст" по платформі "1С:Підприємство 8" з 23 по 26 листопада 2021 року. Спеціальна пільга для молодих спеціалістів

Запрошуємо на онлайн-курс "Консультація до іспиту "Спеціаліст" по платформі "1С:Підприємство 8", який проходитиме з 23 по 26 листопада 2021 року у режимі реального часу.

Мета курсу – допомогти слухачам отримати навички по конфігуруванню платформи "1С:Підприємство 8.3" в рамках підготовки до іспиту "Спеціаліст".

Нова можливість для Ваших молодих спеціалістів:

Серед глобальних цілей Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу – навчальна та просвітницька робота для розвитку сучасних інформаційних технологій в Україні. Відповідаючи на виклик економічної кризи та пандемії, яка знижує фінансові можливості молодих спеціалістів, запускаємо спеціальну програму для підготовки молоді як серед членів Спілки, так і серед компаній-користувачів програм автоматизації бізнесу. Даємо можливість молодим фахівцям віком до 24 років пройти навчання за спеціальною максимально лояльною ціною:

 • 600 грн – для молодих співробітників компаній членів САБ
 • 1 200 грн – для молодих співробітників компаній користувачів

Консультація призначена для фахівців, які готуються до здачі іспиту "Спеціаліст" по платформі "1С:Підприємство 8.3". Основний акцент зроблено на відпрацювання методично вірних прийомів програмування і конфігурування, володіння якими перевіряється на іспиті. Консультація носить практичний характер і не передбачає розгорнутої теоретичної частини лекційного матеріалу.

В процесі занять слухачам буде запропоновано під керівництвом викладача розв'язати набір окремих задач для поглибленої підготовки по одній або декількох конкретних темах або 2-3 комплексні навчальні задачі, за структурою і складністю аналогічні до екзаменаційних. Нижче приведена схема поділу завдань, запропонованих для вирішення в ході практичних занять. Слухачі зможуть самостійно вибрати рівень складності завдань.

РІВЕНЬ СЛУХАЧА ТЕМА
Механізм запитів Оперативний облік Бухгалтерський облік Складні періодичні розрахунки
Початковий Простий набір задач з механізму запитів Простий набір задач оперативного обліку Простий набір задач бухгалтерського обліку Простий набір задач за складними періодичними розрахунками
Високий Набір задач підвищеної складності з механізму запитів Набір задач оперативного обліку підвищеної складності Набір задач бухгалтерського обліку підвищеної складності Набір задач підвищеної складності за складними періодичними розрахунками
Готовий до іспиту Комплексна задача, аналогічна до екзаменаційної

В ході курсу будуть розглядатися прийоми конфігурування відповідно до розроблених методистами відділу розробки "Стандартів розробки конфігурацій".


КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

1. Механізм запитів:

 • Конструктор запитів
 • Реальні та віртуальні таблиці
 • Вкладені запити
 • Обчислювані поля
 • Механізми з'єднання та об'єднання

2. Оперативний облік:

 • Регістри накопичення
 • Послідовності документів
 • Плани видів характеристик
 • Алгоритм списання "за партіями"

3. Бухгалтерський облік:

 • План рахунків
 • Регістр бухгалтерії
 • Додаткова аналітика на рахунку
 • Особливості ведення "кількісного" ​​і "валютного обліку"
 • Особливості створення звітів

4. Складні періодичні розрахунки:

 • Робота з декількома планами видів розрахунку та регістрами розрахунку
 • Графіки обліку робочого часу
 • Використання механізмів витіснення і об'єднання
 • Механізм перерахунків
 • Використання регістрів накопичення в завданнях нарахування зарплати

В процесі навчання:

 • буде даний короткий опис основних механізмів кожної з чотирьох тем
 • будуть розібрані типові помилки, що зустрічаються в ході практичних впроваджень та на іспиті, а також способи їх подолання

Після проходження курсу слухачам надається одна безкоштовна спроба атестації "Спеціаліст" по конфігуруванню платформи "1С:Підприємство 8.3".

Для допуску на атестацію "Спеціаліст" потрібно мати сертифікат "Професіонал" по платформі "1С:Підприємство 8". Сертифікат "Професіонал" слід отримати заздалегідь.


Тривалість курсу: 32 академічні години протягом чотирьох днів з 10:00 по 18:00 з перервою на обід.

Вартість курсу:

 • 600 грн для молодих співробітників фірм-учасників САБ до 24 років
 • 1 200 грн для молодих спеціалістів кінцевих користувачів до 24 років
 • 2 400 грн для співробітників фірм-учасників САБ
 • 3 000 грн для кінцевих користувачів

Реєстрація за посиланням: http://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr/

При подачі заявки прохання оплатити рахунок до 22 листопада включно.

Повернутися назад