20.01.2022

Онлайн-курс "Загальний огляд підсистем прикладного рішення "BAS ERP" з 8 по 11 лютого 2022 року

Запрошуємо на онлайн-курс "Загальний огляд підсистем прикладного рішення "BAS ERP", який проходитиме з 8 по 11 лютого 2022 року в режимі реального часу.

Мета курсу: дати слухачам цілісне уявлення про призначення і можливості прикладного рішення. Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи на більш поглиблених, вузькоспеціалізованих курсах по "BAS ERP".

Курс буде корисним для:

 • керівників проектів, що займаються впровадженням
 • ІТ-директорів та інших співробітників, відповідальних за інформаційні системи та їх частини у кінцевих користувачів
 • співробітників відділів продажів та інших співробітників компаній-членів САБ

Курс буде корисним при підготовці до іспиту "Професіонал" по прикладному рішенню "BAS ERP".

Вимоги до слухачів: слухачі повинні володіти технологіями автоматизації підприємств. На курсі буде корисним досвід роботи або впровадження прикладного рішення "Управління виробничим підприємством".

Нова можливість для Ваших молодих спеціалістів:

Серед глобальних цілей Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу – навчальна та просвітницька робота для розвитку сучасних інформаційних технологій в Україні. Відповідаючи на виклик економічної кризи та пандемії, яка знижує фінансові можливості молодих спеціалістів, запускаємо спеціальну програму для підготовки молоді як серед членів Спілки, так і серед компаній-користувачів програм автоматизації бізнесу. Даємо можливість молодим фахівцям віком до 24 років пройти навчання за спеціальною максимально лояльною ціною:

 • 900 грн – для молодих співробітників компаній-членів САБ
 • 1 200 грн – для молодих співробітників компаній-користувачів

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

 1. Знайомство учасників, визначення цілей курсу, засобів їх досягнення і регламенту роботи протягом курсу
 2. Загальні відомості про прикладне рішення
 3. Продажі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; ціноутворення; гуртова торгівля роздрібна торгівля; звітність
 4. Забезпечення потреб: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; схеми забезпечення; формування замовлень; стан забезпечення потреб; звітність
 5. Закупівлі: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; документообіг поставок; документообіг комісіонера; облік прийнятої зворотної тари; звітність
 6. Склад і доставка: концепція та функціональна модель; схеми документообігу; особливості документообігу; оформлення складських операцій; доставка; звітність
 7. Казначейство: концепція та функціональна модель; інформаційне забезпечення; планування руху грошових коштів; облік операцій з різними видами грошових коштів; звітність
 8. Виробництво: концепція та функціональна модель; робочі центри; ресурсні специфікації; маршрутні карти; дозволи на заміну матеріалів; планова калькуляція; диспетчеризація графіка виробництва; диспетчеризація виробництва; оформлення виробничих операцій; облік виробничих операцій давальця; облік виробничих операцій переробника
 9. Ремонти
 10. Зарплата і управління персоналом: кадровий облік; розрахунок зарплати
 11. Фінансовий облік: концепція; інформаційне забезпечення; спрощена модель управлінського обліку; регламентований облік; МСФЗ
 12. Інструменти керування компанією: бюджетування; планування; контроль цільових показників діяльності
 13. Підведення підсумків курсу

Тривалість курсу: 24 академічні години протягом чотирьох днів з 10:00 до 17:00 з перервою на обід та каво-брейки.

Вартість курсу:

 • 900 грн для молодих співробітників компаній-членів САБ (віком до 24 років)
 • 1 200 грн для молодих співробітників компаній-користувачів (віком до 24 років)
 • 3 000 грн для "Центрів ERP" та "Кандидатів у Центри ERP"
 • 3 600 грн для співробітників компаній-членів САБ
 • 4 500 грн для кінцевих користувачів

Статус "Центр ERP" та "Кандидат у Центр ERP" перевіряється по наявності партнера в списку "Центри компетенції з ERP-рішень" на сайті http://unionba.com.ua/erp на дату виставлення рахунку.

Реєстрація за посиланням: http://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr

Після подачі заявки прохання оплатити рахунок до 7 лютого включно.

В разі відмови від участі необхідно повідомити за 3 робочих дні до початку курсу по e-mail: training@unionba.com.ua або Вам буде виставлено рахунок за бронювання місця у розмірі 30% від вартості курсу.

Повернутися назад