22.03.2022

Продукт "RASK: BPMS. Система управління бізнес-процесами" ПП "РАСК. ІН-АГРО" отримав сертифікат "Сумісно з програмами BAS"

Сертифікат "Сумісно з програмами BAS" отримав програмний продукт "RASK: BPMS. Система управління бізнес-процесами", який розроблено і тиражується ПП "РАСК. ІН-АГРО". Продукт пройшов сертифікацію як доповнення до типових та галузевих рішень BAS.

 

"RASK: BPMS. Система управління бізнес-процесами"

Рішення "RASK: BPMS. Система управління бізнес-процесами" – це система, яка дозволяє автоматизувати як прості, так і складні процеси підприємства, надавши його керівникам інструмент контролю та отримання інформації про реальну роботу співробітників підприємства, а співробітникам підприємства – зручний інструмент для швидких та ефективних дій щодо вирішення щоденних завдань.

Програмний продукт "RASK: BPMS. Система управління бізнес-процесами" розроблено як незалежний модуль з власним набором об’єктів й інтегрується до будь-якої типової чи галузевої програми BAS.

Прикладами використання системи є кейси управління грошовими коштами, документообіг, управління персоналом, система контролю якості, управління задачами й проектами та інше.

Прикладне рішення складається із стандартного набору компонентів класичної BPM-системи, що відповідають стадіям життєвого циклу бізнес-процесу: проектування (моделювання), виконання, моніторингу (контролю), покращення.

Проектування

 • Візуальний редактор бізнес-процесів
 • Підтримка роботи із довільними видами бізнес-процесів
 • Конструктор типів документів з гнучким налаштуванням реквізитів документа та його екранних форм
 • Робота із усіма об'єктами системи
 • Адресація окремим користувачам, групам користувачів та виконавцям ролей
 • Інтеграція з кадровим обліком
 • Інтеграція з системами електронного документообігу
 • Налаштування запуску бізнес-процесу за подією

Виконання

 • Запуск необмеженої кількості екземплярів одного виду бізнес-процесу
 • Виконання бізнес-процесу відповідно до його графічної моделі починаючи зі стартової події, слідуючи по ланцюжку переходів, до кінцевої події
 • Фільтрування завдань за виконавцем, при цьому користувачі не стежать над виконанням всього бізнес-процесу
 • Усі задачі, які не вимагають участі реальних співробітників організації, виконуються автоматично
 • Підписання документів КЕП в процесах й обмін ними через системи ЕДО
 • Виконання задач обладнанням
 • Ескалація задач за налаштуванням моделі процесу
 • Підтримується робота в тонкому та веб-клієнтах, на мобільній прикладній програмі
 • Можливе виконання завдань бізнес-процесів засобами e-mail, месенджерів

Моніторинг

 • У системі фіксується автоматично статистика та журнал по кожному процесу
 • Перегляд карти процесу із можливістю визначити поточний етап виконання
 • Оповіщення про настання події у бізнес-процесі для контролю
 • Звіти для аналізу часу виконання задач, їх прострочення

Поліпшення

 • Використання версій бізнес-процесів дозволяє покращувати моделі під час роботи користувачів у системі, не блокуючи їх. Перехід на нову версію здійснюється після її затвердження

Програмний продукт "RASK: BPMS. Система управління бізнес-процесами" є модулем для будь-якої конфігурації BAS (наприклад, "BAS ERP", "BAS Бухгалтерія", "BAS Малий бізнес") і не може використовуватись незалежно. Для захисту продукту використовується програмний захист СЛК, продукт містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем.

 

Додаткову інформацію про продукт можна отримати на сайті https://www.inagro.com.ua/programs/bpms або звернувшись до розробника "РАСК. ІН-АГРО":

 • телефоном: +38 (067) 497-16-02
 • за електронною адресою: corplk@inagro.com.ua

Термін дії даного сертифіката – до 21.03.2024 року.

Повернутися назад