20.09.2023

Онлайн-курс "Професійна робота в програмі "BAS Документообіг КОРП" з 12 по 13 жовтня 2023 року

Запрошуємо на онлайн-курс "Професійна робота в програмі "BAS Документообіг КОРП", який проходитиме з 12 по 13 жовтня 2023 року у режимі реального часу.

Динамічний розвиток інформаційних технологій, різних сфер ринку підвищує актуальність віддаленої роботи. Такий формат, як онлайн-курси, відкриває хорошу перспективу поглибити свої знання без відриву від основного виду діяльності.

"BAS Документообіг КОРП" – універсальна система автоматизації документообігу, процесного обліку і спільної роботи. У програмі передбачено 13 великих функціональних блоків і понад 1000 інтерфейсів.

На курсі слухачі:

 • Вивчать всі прикладні можливості програми
 • Навчаться ефективно використовувати їх у повсякденній роботі
 • Освоять прийоми швидкої роботи

Мета курсу:

 • Показати функціональні можливості прикладного рішення для комерційних підприємств
 • Навчити ефективному застосуванню можливостей програми в повсякденній роботі
 • Навчити прийомам швидкої роботи з "BAS Документообіг КОРП"
 • Систематизувати знання про основні нормативно-правові акти, що регулюють документообіг в організації
 • Дати загальне уявлення про налаштування та адміністрування програми

Слухачі виконають наскрізний приклад спільної роботи співробітників і керівників з використанням механізмів і функцій програми "BAS Документообіг КОРП". При виконанні завдань у складі наскрізного прикладу розглядаються особливості ефективного застосування функціональних можливостей програми.


КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

1. Наскрізний приклад спільної роботи в програмному продукті

 • Легенда
 • Завдання наскрізного прикладу
 • Діючі особи наскрізного прикладу

2. Обробка вхідних документів

 • Картка вхідного документа
 • Використання вбудованого поштового клієнта
 • Додавання вкладень в листи
 • Створення картки нового кореспондента
 • Нумератори
 • Реєстрація вхідного документа
 • Автоматична вставка штрих-коду
 • Ручна вставка штрих-коду
 • Збереження штрих-коду в файл
 • Додавання зовнішнього штрих-коду
 • Автоматична зміна штрих-коду при копіюванні картки документа
 • Друк штрих-коду
 • Пошук по штрих-коду
 • Сканування документів
 • Розпізнавання зображень
 • Типові процеси, наявні в програмі: Розгляд, Виконання, Узгодження, Затвердження, Реєстрація, Ознайомлення, Доручення
 • Резолюція в документах
 • Переведення документів

3. Управління заходами

 • Список учасників
 • Програма заходу
 • Протокол заходу
 • Операції заходу
 • Бронювання переговорних
 • Звіти по заходам

4. Облік по проектам

 • Картка проекту
 • План проекту
 • Виконання проектних завдань
 • Облік трудовитрат
 • Звіти по проектам

5. Управління договорами

 • Життєвий цикл договору
 • Створення проекту договору з шаблону
 • Узгодження, затвердження, виконання договору
 • Продовження, закриття договору

6. Підтримка паперового документообігу

 • Номенклатура справ
 • Справи, томи
 • Передача справ в архів
 • Знищення справ
 • Журнал передачі
 • Контроль переданих документів

7. Робота з внутрішніми документами

 • Внутрішні документи
 • Доступність полів внутрішніх документів в залежності від стану
 • Папки внутрішніх документів, створення ієрархії внутрішніх документів
 • Шаблони внутрішніх документів
 • Друк і вставка реєстраційного штампа
 • Комплекти документів
 • Автоматичне заповнення учасників робочої групи документа
 • Права доступу по папках внутрішніх документів

8. Форум – колективний майданчик для обговорень

 • Розділи форуму
 • Список тем і повідомлень
 • Повідомлення про надходження відповідей на форумі

9. Робота з календарем, облік робочого часу

 • Вид календаря, налаштування
 • Календарний запис, запис на підставі предмета
 • Нагадування, повторення подій
 • Друк календаря
 • Щоденний звіт співробітника
 • Хронометраж і відображення виконання робіт по завданнях
 • Звіт "Витрати часу"

10. Робота з вихідними документами

 • Вихідні документи
 • Історія листування
 • Шаблони вихідних документів

11. Зв'язки між документами

 • Типи зв'язків
 • Налагодження та установка зв'язків
 • Звіт по структурі зв'язків
 • Нумерація в зв'язаному документі

12. Обробка звернень громадян

 • Особливості обліку звернень громадян
 • Аналіз роботи зі зверненнями громадян

13. Категоризація даних

 • Активація механізму обліку за категоріями категорій
 • Відображення і налаштування категорій
 • Установлення категорій
 • Правила автоматичної категоризації даних

14. Процеси і завдання

 • Робота з процесами
 • Ієрархія ділових процесів документообігу
 • Використання часу в термінах ділових процесів документообігу
 • Персональна і рольова адресація завдань
 • Повідомлення виконавців по електронній пошті
 • Ухвалення завдань до виконання
 • Система завдань. Контроль виконання завдань
 • Перенаправлення завдань
 • Зупинка або переривання ділових процесів документообігу
 • Періодичні ділові процеси документообігу
 • Шаблони ділових процесів документообігу
 • Умови маршрутизації ділових процесів документообігу
 • Додаткові реквізити процесів і завдань
 • Вирішення питань виконання завдань
 • Перенесення термінів виконання завдань
 • Права доступу на ділові процеси і завдання

15. Робота зі звітами

 • Формування звітів
 • Налаштування звітів
 • Розсилка звітів

16. Пошук документів і файлів

 • Швидкий пошук
 • Пошук по всіх журналах документів
 • Збереження шаблону пошуку
 • Повнотекстовий пошук інформації

17. Облік відсутності співробітників

 • Створення запису про відсутність
 • Інформування про відсутність

18. Можливості спільного використання програми "BAS Документообіг КОРП" та інших типових конфігурацій. Короткий огляд можливостей

19. Короткий огляд установки і настройки програмного продукту

 • Робота "BAS Документообіг КОРП" через браузер і тонкий клієнт
 • Налагодження та робота в інтерфейсі "Таксі"
 • Порядок первинного налаштування програмного продукту
 • Налаштування НДІ
 • Облік по організаціям
 • Види документів
 • Нумератори
 • Практична робота: Вивчити функціональні можливості інтерфейсу "Таксі"

Тривалість курсу: два дні з 10:00 до 17:00, з перервами на обід та каво-брейки.

Вартість курсу:

 • 1 800 грн для співробітників компаній-членів САБ та кінцевих користувачів
 • 600 грн для молодих спеціалістів (віком до 24 років)

Реєстрація за посиланням: https://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr

Після подачі заявки прохання оплатити рахунок до 11 жовтня включно!

Повернутися назад