21.05.2024

Програмний продукт "GES: Зерно КОРП" ТОВ "СофтІнформ" отримав черговий сертифікат "Сумісно з програмами BAS"

Черговий сертифікат "Сумісно з програмами BAS" отримав програмний продукт "GES: Зерно КОРП", який розроблено і тиражується ТОВ "СофтІнформ". Продукт пройшов сертифікацію як доповнення до типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП".

 

"GES: Зерно КОРП"

Програмний продукт "GES: Зерно КОРП" – це рішення з галузевою специфікою, призначене для автоматизації:

 • кількісно-якісного обліку
 • купівлі-продажу зерна
 • логістики
 • регламентованого обліку
 • розширеного обліку заробітної плати та кадрів
 • систем фінансового моніторингу

на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.

Система дозволяє звести до мінімуму помилки людського фактора на елеваторі, а також прискорити роботу за рахунок зручного інтерфейсу і автоматичних обробок.

Головне призначення системи:

 • організувати роботу підприємства відповідно до чинного законодавства в питаннях обороту зерна
 • налагодити контроль за зловживаннями в частині обліку руху зерна та зернопродуктів
 • зробити прозорим облік зерна, що знаходиться на зберіганні, і надавати всю необхідну звітність поклажодавцю
 • надати керівництву найбільш повну та якісну інформацію про діяльність його підприємства
 • контроль дебіторської заборгованості, використання товарно-матеріальних цінностей

Функціональні можливості рішення "GES: Зерно КОРП"

На додаток до функціоналу типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП", програмний продукт "GES: Зерно КОРП" містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного бухгалтерського обліку та системи контролю за використанням грошей.

Реалізовано кількісно-якісний облік зерна. При розробці рішення "GES: Зерно КОРП" були враховані вимоги наступних нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4 липня 2002 року № 37-IV
 • Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах
 • Порядок сертифікації послуг зернових складів на відповідність існуючим правилам і технічним вимогам зберігання зерна та продуктів його переробки, затверджений наказом Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку від 15 липня 2004 року № 2
 • Наказ Міністерства Аграрної Політики України від 27 червня 2003 року № 198 "Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно"

Кількісно-якісний облік: програмний продукт поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. В поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням, переміщенням і підробітком зерна.

Інтеграція з іншими програмними комплексами та електронними пристроями: в рамках продукту реалізовані механізми зв'язку з програмою державного підприємства "Держреєстри України" – "ЕРЗС-реєстратор", що використовуються підприємствами для реєстрації складських квитанцій. Реалізована можливість взаємодії з електронними вагами (автомобільними, залізничними і бункерними).

Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України. Забезпечено виконання завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

Бюджетування. Окремим розділом у рішенні реалізовано механізм контролю за грошовими коштами відповідно до затверджених статей бюджету, а також контролю за його виконанням з різною періодичністю в залежності від фінансового плану підприємства.

Програмний продукт "GES: Зерно КОРП" не являється самостійним, для його роботи необхідна наявність встановленого типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП".

 

Додаткову інформацію про продукт можна отримати, звернувшись до ТОВ "СофтІнформ":

Термін дії даного сертифіката – до 21.05.2026 року.

Повернутися назад