Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (34206)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (32786)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (27812)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (27730)
    • Банк та каса (21232)
    • Розрахунки з контрагентами (21460)
    • Товарно-матеріальні цінності (19838)
    • Торговельні операції (19081)
    • Виробничі операції (9538)
    • Основні засоби (необоротні активи) (19424)
    • Нематеріальні активи (17875)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (19825)
    • Завершення періоду (18988)
    • Облік у відокремлених підрозділах (5091)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (534)
    • Регламентована звітність (19586)
   • Податковий облік (30136)
  • Бюджетування, фінансове планування (1620)
  • Фінансовий аналіз (2438)
  • Управлінський облік (8977)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (837)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1217)
  • Збалансована система показників BSC (86)
  • Аналіз даних і прогнозування (849)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (2063)
  • Консолідація даних (465)
  • Розрахунок дивідендів (142)
  • Інші функції (445)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (16280)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (237)
   • Згідно МСФЗ (228)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (16255)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (16240)
 • Документообіг (ECM) > (1289)
  • Ведення номенклатури справ (209)
  • Діловодство (510)
  • Облік договорів (811)
  • Облік і зберігання документів (518)
  • Облік і контроль виконання доручень (209)
  • Облік робочого часу (357)
  • Робота зі зверненнями громадян (97)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (33)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (14)
  • Маршрутизація електронного документообігу (18)
  • Реалізація рольової моделі (2)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (6)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (15606)
  • Кадровий облік (10145)
  • Підбір кадрів (1149)
  • Аналіз кадрового складу (1202)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1287)
  • Навчання персоналу (519)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (391)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (370)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (348)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2228)
  • Облік робочого часу (3598)
  • Розрахунок зарплати (15312)
  • Підготовка регламентованої звітності (11684)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (12613)
  • Планування закупівель (5597)
  • Оформлення замовлень постачальникам (8098)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9976)
  • Облік невідфактурованих поставок (1676)
  • Облік приходу ТМЦ (8901)
  • Управління відносинами з постачальниками (6249)
  • Управління ланцюжками поставок (485)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3311)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3096)
  • Облік виробничих замовлень (503)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (602)
  • Планування потреби в матеріалах (309)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (16)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (244)
  • Планування потреби в потужностях (126)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (144)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (90)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (95)
  • Облік витрат на виробництво (1825)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (116)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1732)
  • Розрахунок нормативної собівартості (664)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1817)
  • Облік послуг виробничого характеру (1263)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (370)
  • Переробка давальницької сировини (344)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (511)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (130)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15850)
  • Склад та логістика > (10500)
   • Управління складськими запасами (8685)
   • Управління ордерним складом (3054)
   • Резервування ТМЦ (4981)
   • Логістика адресного складу (894)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2180)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2741)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1605)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1947)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (798)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (14447)
   • Планування продажів (4027)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6896)
   • Оформлення замовлень покупців (9972)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3636)
   • Облік продажів (9586)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3462)
   • Формування графіка надходження оплат (3498)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11950)
   • Оптова торгівля (6958)
   • Роздрібна торгівля (7069)
   • Комісійна торгівля (718)
   • Лізинг (47)
   • Розподільчий центр (94)
   • Підключення торгового обладнання (1938)
  • Транспорт > (1365)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (430)
   • Облік власного транспорту (992)
   • Облік рухомого складу (531)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (493)
 • Управління майном/основними засобами > (456)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (351)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) > (12)
    • Моніторинг показників ефективності використання чи обслуговування обладнання (2)
    • Облік показників експлуатації устаткування (2)
    • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного обслуговування (ТО) (11)
    • Планування технічного обслуговування і ремонтів (9)
    • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів (2)
    • Управління нарядами і ремонтними роботами (2)
    • Управління ремонтним персоналом (2)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (339)
  • Управління майном (79)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (261)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (183)
  • Облік господарських операцій за проектами (200)
  • Планування проектів (119)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (489)
  • Автоматизація бізнес-процесів (484)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (26)
 • Галузева специфіка > (1706)
  • Формування галузевої звітності (922)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (130)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (315)
  • Освіта та навчання > (209)
   • Професійна освіта > (3)
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП (1)
    • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
    • Складання розкладу з врахуванням переваг та оббежень (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
    • Організація електронного навчання (202)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (251)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (28)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (73)
   • Організація будівельного виробництва (207)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (99)
  • Медицина > (70)
   • Аналіз інформації про потреби в лікарських препаратах (1)
   • Аналіз інформації про потреби в медичних виробах (1)
   • Ведення електронної медичної карти пацієнта (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (68)
   • Облік запасів реагентів (1)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (2)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік платних медичних послуг (2)
   • Обмін даними з програмами кадрового обліку та розрахунку зарплати (1)
   • Управління лабораторними дослідженнями (2)
   • Формування рахунків на оплату (реєстру рахунків) за надану медичну допомогу (1)
  • Облік акцизів (146)
  • Планування та організація громадського харчування (50)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1447)
 • Облік експортно-імпортних операцій (460)
 • Інше > (777)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (718)