Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (31765)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (30548)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (26066)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (25984)
    • Банк та каса (19701)
    • Розрахунки з контрагентами (19815)
    • Товарно-матеріальні цінності (18448)
    • Торговельні операції (17676)
    • Виробничі операції (9194)
    • Основні засоби (необоротні активи) (17944)
    • Нематеріальні активи (16482)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (18206)
    • Завершення періоду (17578)
    • Облік у відокремлених підрозділах (4960)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (529)
    • Регламентована звітність (18083)
   • Податковий облік (28099)
  • Бюджетування, фінансове планування (1401)
  • Фінансовий аналіз (2347)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (796)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1102)
  • Збалансована система показників BSC (83)
  • Аналіз даних і прогнозування (755)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1850)
  • Консолідація даних (393)
  • Розрахунок дивідендів (140)
  • Управлінський облік (7751)
  • Інші функції (341)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (15341)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (228)
   • Згідно МСФЗ (219)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (15320)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (15305)
 • Документообіг (ECM) > (1240)
  • Ведення номенклатури справ (204)
  • Діловодство (499)
  • Облік договорів (765)
  • Облік і зберігання документів (504)
  • Облік і контроль виконання доручень (199)
  • Облік робочого часу (349)
  • Робота зі зверненнями громадян (96)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (8)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (6)
  • Маршрутизація електронного документообігу (1)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (0)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (14574)
  • Кадровий облік (9624)
  • Підготовка регламентованої звітності (10761)
  • Підбір кадрів (1134)
  • Аналіз кадрового складу (1182)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1056)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (388)
  • Навчання персоналу (511)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (362)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (344)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (1972)
  • Облік робочого часу (3454)
  • Розрахунок зарплати (14291)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (14907)
  • Склад та логістика > (9729)
   • Управління складськими запасами (8144)
   • Управління ордерним складом (2955)
   • Резервування ТМЦ (4596)
   • Логістика адресного складу (881)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2021)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2673)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1529)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1905)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (699)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (13651)
   • Планування продажів (3976)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6710)
   • Оформлення замовлень покупців (9481)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3568)
   • Облік продажів (9306)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3404)
   • Формування графіка надходження оплат (3440)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11221)
   • Оптова торгівля (6701)
   • Роздрібна торгівля (6561)
   • Комісійна торгівля (697)
   • Лізинг (45)
   • Розподільчий центр (92)
   • Підключення торгового обладнання (1847)
  • Транспорт > (1317)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (401)
   • Облік власного транспорту (951)
   • Облік рухомого складу (500)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (468)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3016)
  • Облік виробничих замовлень (481)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (572)
  • Планування потреби в матеріалах (289)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (12)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (223)
  • Планування потреби в потужностях (118)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (447)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (141)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (79)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (89)
  • Облік витрат на виробництво (1783)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (110)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1710)
  • Розрахунок нормативної собівартості (638)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1778)
  • Облік послуг виробничого характеру (1213)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (367)
  • Переробка давальницької сировини (343)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (497)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (125)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (11897)
  • Планування закупівель (5331)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7665)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9579)
  • Облік невідфактурованих поставок (1654)
  • Облік приходу ТМЦ (8608)
  • Управління відносинами з постачальниками (5789)
  • Управління ланцюжками поставок (464)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3274)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (255)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (180)
  • Облік господарських операцій за проектами (195)
  • Планування проектів (116)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (464)
  • Автоматизація бізнес-процесів (459)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (25)
 • Галузева специфіка > (1569)
  • Формування галузевої звітності (876)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (127)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (313)
  • Облік акцизів (135)
  • Планування та організація громадського харчування (49)
  • Будівельна галузь > (206)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (27)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (71)
   • Організація будівельного виробництва (164)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (94)
  • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
   • Організація електронного навчання (202)
   • Розробка електронних курсів (23)
   • Оцінка результатів навчання (28)
  • Медицина > (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (1)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1424)
 • Облік експортно-імпортних операцій (459)
 • Інше > (756)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Управління майном (75)
  • Інші можливості (595)