Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (29814)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (28663)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (24934)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (24853)
    • Банк та каса (18660)
    • Розрахунки з контрагентами (18739)
    • Товарно-матеріальні цінності (17442)
    • Торговельні операції (16640)
    • Виробничі операції (8928)
    • Основні засоби (необоротні активи) (16903)
    • Нематеріальні активи (15502)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (17145)
    • Завершення періоду (16572)
    • Облік у відокремлених підрозділах (4823)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (526)
    • Регламентована звітність (17030)
   • Податковий облік (26296)
  • Бюджетування, фінансове планування (1349)
  • Фінансовий аналіз (2298)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (760)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1042)
  • Збалансована система показників BSC (81)
  • Аналіз даних і прогнозування (712)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1759)
  • Консолідація даних (366)
  • Розрахунок дивідендів (137)
  • Управлінський облік (6952)
  • Інші функції (304)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (14269)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (218)
   • Згідно МСФЗ (209)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (14249)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (14234)
 • Документообіг (ECM) > (1210)
  • Ведення номенклатури справ (197)
  • Діловодство (491)
  • Облік договорів (739)
  • Облік і зберігання документів (497)
  • Облік і контроль виконання доручень (191)
  • Облік робочого часу (344)
  • Робота зі зверненнями громадян (91)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (6)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (5)
  • Маршрутизація електронного документообігу (0)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (0)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (13300)
  • Кадровий облік (9022)
  • Підготовка регламентованої звітності (9575)
  • Підбір кадрів (1128)
  • Аналіз кадрового складу (1173)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (779)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (387)
  • Навчання персоналу (507)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (360)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (343)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (1674)
  • Облік робочого часу (3382)
  • Розрахунок зарплати (13029)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (14430)
  • Склад та логістика > (9411)
   • Управління складськими запасами (7885)
   • Управління ордерним складом (2899)
   • Резервування ТМЦ (4432)
   • Логістика адресного складу (876)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (1918)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2600)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1522)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1893)
   • Підключення складського обладнання (682)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (13225)
   • Планування продажів (3939)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6595)
   • Оформлення замовлень покупців (9097)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3542)
   • Облік продажів (9079)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3384)
   • Формування графіка надходження оплат (3373)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (10832)
   • Оптова торгівля (6486)
   • Роздрібна торгівля (6392)
   • Комісійна торгівля (687)
   • Лізинг (44)
   • Розподільчий центр (92)
   • Підключення торгового обладнання (1821)
  • Транспорт > (1303)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (393)
   • Облік власного транспорту (940)
   • Облік рухомого складу (492)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (462)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (2965)
  • Облік виробничих замовлень (476)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (560)
  • Планування потреби в матеріалах (279)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (12)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (212)
  • Планування потреби в потужностях (115)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (432)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (137)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (68)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (87)
  • Облік витрат на виробництво (1758)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (98)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1687)
  • Розрахунок нормативної собівартості (624)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1755)
  • Облік послуг виробничого характеру (1183)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (364)
  • Переробка давальницької сировини (340)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (490)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (122)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (11514)
  • Планування закупівель (5251)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7544)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9238)
  • Облік невідфактурованих поставок (1606)
  • Облік приходу ТМЦ (8400)
  • Управління відносинами з постачальниками (5482)
  • Управління ланцюжками поставок (453)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3211)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (250)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (175)
  • Облік господарських операцій за проектами (193)
  • Планування проектів (113)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (455)
  • Автоматизація бізнес-процесів (450)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (24)
 • Галузева специфіка > (1550)
  • Формування галузевої звітності (864)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (125)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (312)
  • Облік акцизів (133)
  • Планування та організація громадського харчування (48)
  • Будівельна галузь > (196)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (25)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (69)
   • Організація будівельного виробництва (154)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (92)
  • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
   • Організація електронного навчання (202)
   • Розробка електронних курсів (23)
   • Оцінка результатів навчання (28)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1401)
 • Облік експортно-імпортних операцій (456)
 • Інше > (699)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Управління майном (73)
  • Інші можливості (540)