Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (29495)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (28360)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (24730)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (24649)
    • Банк та каса (18495)
    • Розрахунки з контрагентами (18539)
    • Товарно-матеріальні цінності (17253)
    • Торговельні операції (16449)
    • Виробничі операції (8879)
    • Основні засоби (необоротні активи) (16708)
    • Нематеріальні активи (15310)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (16946)
    • Завершення періоду (16376)
    • Облік у відокремлених підрозділах (4812)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (527)
    • Регламентована звітність (16826)
   • Податковий облік (25998)
  • Бюджетування, фінансове планування (1340)
  • Фінансовий аналіз (2294)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (759)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1039)
  • Збалансована система показників BSC (82)
  • Аналіз даних і прогнозування (705)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1751)
  • Консолідація даних (365)
  • Розрахунок дивідендів (136)
  • Управлінський облік (6795)
  • Інші функції (296)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (14096)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (217)
   • Згідно МСФЗ (208)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (14077)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (14062)
 • Документообіг (ECM) > (1200)
  • Ведення номенклатури справ (192)
  • Діловодство (488)
  • Облік договорів (733)
  • Облік і зберігання документів (491)
  • Облік і контроль виконання доручень (187)
  • Облік робочого часу (343)
  • Робота зі зверненнями громадян (90)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (3)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (2)
  • Маршрутизація електронного документообігу (0)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (0)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (13070)
  • Кадровий облік (8878)
  • Підготовка регламентованої звітності (9350)
  • Підбір кадрів (1124)
  • Аналіз кадрового складу (1166)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (707)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (382)
  • Навчання персоналу (502)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (358)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (342)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (1597)
  • Облік робочого часу (3352)
  • Розрахунок зарплати (12797)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (14337)
  • Склад та логістика > (9355)
   • Управління складськими запасами (7851)
   • Управління ордерним складом (2889)
   • Резервування ТМЦ (4400)
   • Логістика адресного складу (873)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (1891)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2584)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1526)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1895)
   • Підключення складського обладнання (678)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (13150)
   • Планування продажів (3935)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6580)
   • Оформлення замовлень покупців (9026)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3536)
   • Облік продажів (9031)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3383)
   • Формування графіка надходження оплат (3355)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (10763)
   • Оптова торгівля (6450)
   • Роздрібна торгівля (6352)
   • Комісійна торгівля (685)
   • Лізинг (44)
   • Розподільчий центр (92)
   • Підключення торгового обладнання (1820)
  • Транспорт > (1299)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (392)
   • Облік власного транспорту (936)
   • Облік рухомого складу (489)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (458)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (2949)
  • Облік виробничих замовлень (479)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (562)
  • Планування потреби в матеріалах (281)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (12)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (213)
  • Планування потреби в потужностях (116)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (434)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (133)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (71)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (88)
  • Облік витрат на виробництво (1758)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (98)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1683)
  • Розрахунок нормативної собівартості (625)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1751)
  • Облік послуг виробничого характеру (1163)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (363)
  • Переробка давальницької сировини (340)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (488)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (124)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (11448)
  • Планування закупівель (5234)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7531)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9181)
  • Облік невідфактурованих поставок (1592)
  • Облік приходу ТМЦ (8370)
  • Управління відносинами з постачальниками (5417)
  • Управління ланцюжками поставок (454)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3198)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (251)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (176)
  • Облік господарських операцій за проектами (194)
  • Планування проектів (114)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (455)
  • Автоматизація бізнес-процесів (450)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (24)
 • Галузева специфіка > (1547)
  • Формування галузевої звітності (862)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (124)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (312)
  • Облік акцизів (132)
  • Планування та організація громадського харчування (47)
  • Будівельна галузь > (195)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (24)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (68)
   • Організація будівельного виробництва (152)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (92)
  • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (207)
   • Організація електронного навчання (203)
   • Розробка електронних курсів (24)
   • Оцінка результатів навчання (29)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1407)
 • Облік експортно-імпортних операцій (458)
 • Інше > (675)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Управління майном (74)
  • Інші можливості (515)