Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (30641)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (29470)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (25424)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (25343)
    • Банк та каса (19110)
    • Розрахунки з контрагентами (19220)
    • Товарно-матеріальні цінності (17904)
    • Торговельні операції (17107)
    • Виробничі операції (9039)
    • Основні засоби (необоротні активи) (17365)
    • Нематеріальні активи (15959)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (17615)
    • Завершення періоду (17033)
    • Облік у відокремлених підрозділах (4883)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (526)
    • Регламентована звітність (17502)
   • Податковий облік (27080)
  • Бюджетування, фінансове планування (1365)
  • Фінансовий аналіз (2315)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (773)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1054)
  • Збалансована система показників BSC (81)
  • Аналіз даних і прогнозування (722)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1779)
  • Консолідація даних (370)
  • Розрахунок дивідендів (138)
  • Управлінський облік (7313)
  • Інші функції (316)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (14831)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (218)
   • Згідно МСФЗ (209)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (14811)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (14796)
 • Документообіг (ECM) > (1216)
  • Ведення номенклатури справ (198)
  • Діловодство (492)
  • Облік договорів (745)
  • Облік і зберігання документів (498)
  • Облік і контроль виконання доручень (192)
  • Облік робочого часу (345)
  • Робота зі зверненнями громадян (91)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (8)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (6)
  • Маршрутизація електронного документообігу (1)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (0)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (13930)
  • Кадровий облік (9372)
  • Підготовка регламентованої звітності (10186)
  • Підбір кадрів (1130)
  • Аналіз кадрового складу (1178)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1010)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (387)
  • Навчання персоналу (509)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (360)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (343)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (1908)
  • Облік робочого часу (3414)
  • Розрахунок зарплати (13657)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (14595)
  • Склад та логістика > (9534)
   • Управління складськими запасами (7981)
   • Управління ордерним складом (2928)
   • Резервування ТМЦ (4501)
   • Логістика адресного складу (879)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (1955)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2640)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1525)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1896)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (690)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (0)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (0)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (13370)
   • Планування продажів (3953)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6638)
   • Оформлення замовлень покупців (9225)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3549)
   • Облік продажів (9148)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3392)
   • Формування графіка надходження оплат (3405)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (10962)
   • Оптова торгівля (6568)
   • Роздрібна торгівля (6430)
   • Комісійна торгівля (690)
   • Лізинг (44)
   • Розподільчий центр (92)
   • Підключення торгового обладнання (1830)
  • Транспорт > (1309)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (397)
   • Облік власного транспорту (946)
   • Облік рухомого складу (495)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (465)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (2987)
  • Облік виробничих замовлень (478)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (562)
  • Планування потреби в матеріалах (283)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (12)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (214)
  • Планування потреби в потужностях (116)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (435)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (138)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (69)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (87)
  • Облік витрат на виробництво (1766)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (100)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1694)
  • Розрахунок нормативної собівартості (628)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1763)
  • Облік послуг виробничого характеру (1193)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (364)
  • Переробка давальницької сировини (342)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (491)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (123)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (11643)
  • Планування закупівель (5292)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7599)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9348)
  • Облік невідфактурованих поставок (1630)
  • Облік приходу ТМЦ (8483)
  • Управління відносинами з постачальниками (5579)
  • Управління ланцюжками поставок (453)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3240)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (251)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (176)
  • Облік господарських операцій за проектами (193)
  • Планування проектів (113)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (457)
  • Автоматизація бізнес-процесів (452)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (25)
 • Галузева специфіка > (1557)
  • Формування галузевої звітності (866)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (127)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (313)
  • Облік акцизів (135)
  • Планування та організація громадського харчування (48)
  • Будівельна галузь > (200)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (26)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (70)
   • Організація будівельного виробництва (158)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (93)
  • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
   • Організація електронного навчання (202)
   • Розробка електронних курсів (23)
   • Оцінка результатів навчання (28)
  • Медицина > (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (1)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1410)
 • Облік експортно-імпортних операцій (457)
 • Інше > (723)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Управління майном (74)
  • Інші можливості (563)