Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (36628)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (35135)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (29822)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (29742)
    • Банк та каса (22422)
    • Розрахунки з контрагентами (23537)
    • Товарно-матеріальні цінності (21967)
    • Торговельні операції (21216)
    • Виробничі операції (10650)
    • Основні засоби (необоротні активи) (21702)
    • Нематеріальні активи (20210)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (22031)
    • Завершення періоду (21223)
    • Облік у відокремлених підрозділах (5366)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (509)
    • Регламентована звітність (21749)
   • Податковий облік (32625)
  • Бюджетування, фінансове планування (1684)
  • Фінансовий аналіз (2470)
  • Управлінський облік (10084)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (829)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1184)
  • Збалансована система показників BSC (87)
  • Аналіз даних і прогнозування (924)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (2090)
  • Консолідація даних (422)
  • Розрахунок дивідендів (148)
  • Інші функції (524)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (16659)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (235)
   • Згідно МСФЗ (225)
   • Згідно GAAP (13)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (16637)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (16622)
 • Документообіг (ECM) > (1238)
  • Ведення номенклатури справ (201)
  • Діловодство (503)
  • Облік договорів (765)
  • Облік і зберігання документів (507)
  • Облік і контроль виконання доручень (193)
  • Облік робочого часу (355)
  • Робота зі зверненнями громадян (91)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (49)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (27)
  • Маршрутизація електронного документообігу (23)
  • Реалізація рольової моделі (2)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (7)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (16286)
  • Кадровий облік (10440)
  • Підбір кадрів (1178)
  • Аналіз кадрового складу (1220)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1305)
  • Навчання персоналу (536)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (396)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (373)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (356)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2255)
  • Облік робочого часу (3585)
  • Розрахунок зарплати (16014)
  • Підготовка регламентованої звітності (12120)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (12472)
  • Планування закупівель (5634)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7996)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9819)
  • Облік невідфактурованих поставок (1659)
  • Облік приходу ТМЦ (8743)
  • Управління відносинами з постачальниками (6254)
  • Управління ланцюжками поставок (475)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3298)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3667)
  • Облік виробничих замовлень (490)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (590)
  • Планування потреби в матеріалах (303)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (13)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (19)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (242)
  • Планування потреби в потужностях (125)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (139)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (90)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (89)
  • Облік витрат на виробництво (2395)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (122)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1698)
  • Розрахунок нормативної собівартості (667)
  • Розрахунок фактичної собівартості (2398)
  • Облік послуг виробничого характеру (1398)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (365)
  • Переробка давальницької сировини (351)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (491)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (129)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15880)
  • Склад та логістика > (10595)
   • Управління складськими запасами (8768)
   • Управління ордерним складом (3043)
   • Резервування ТМЦ (5024)
   • Логістика адресного складу (881)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2176)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2757)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1599)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1952)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (821)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (14424)
   • Планування продажів (4044)
   • Ціноутворення, прайс-листи (7004)
   • Оформлення замовлень покупців (9930)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3647)
   • Облік продажів (9587)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3456)
   • Формування графіка надходження оплат (3510)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11924)
   • Оптова торгівля (6907)
   • Роздрібна торгівля (7133)
   • Комісійна торгівля (724)
   • Лізинг (44)
   • Розподільчий центр (94)
   • Підключення торгового обладнання (1979)
  • Транспорт > (1359)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (438)
   • Облік власного транспорту (988)
   • Облік рухомого складу (530)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (489)
 • Управління майном/основними засобами > (170)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (39)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) > (17)
    • Моніторинг показників ефективності використання чи обслуговування обладнання (1)
    • Облік показників експлуатації устаткування (2)
    • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного обслуговування (ТО) (16)
    • Планування технічного обслуговування і ремонтів (8)
    • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів (6)
    • Управління нарядами і ремонтними роботами (8)
    • Управління ремонтним персоналом (6)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (22)
  • Управління майном (89)
  • Облік бібліотечного фонду (52)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (228)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (10)
  • Аналіз діяльності та план-фактний аналіз проектів (161)
  • Облік господарських операцій за проектами (188)
  • Планування проектів (8)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (485)
  • Автоматизація бізнес-процесів (480)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (27)
 • Галузева специфіка > (1722)
  • Формування галузевої звітності (937)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (124)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (315)
  • Освіта та навчання > (210)
   • Професійна освіта > (3)
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП (1)
    • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
    • Складання розкладу з врахуванням переваг та обмежень (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (207)
    • Організація електронного навчання (203)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (257)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (26)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (75)
   • Організація будівельного виробництва (210)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (101)
  • Медицина > (69)
   • Аналіз інформації про потреби в лікарських препаратах (1)
   • Аналіз інформації про потреби в медичних виробах (1)
   • Ведення електронної медичної карти пацієнта (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (68)
   • Облік запасів реагентів (0)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік платних медичних послуг (1)
   • Обмін даними з програмами кадрового обліку та розрахунку зарплати (1)
   • Управління лабораторними дослідженнями (1)
   • Формування рахунків на оплату (реєстру рахунків) за надану медичну допомогу (0)
  • Облік акцизів (167)
  • Планування та організація громадського харчування (49)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1434)
 • Облік експортно-імпортних операцій (451)
 • Інше > (1597)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (1538)