Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (33803)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (32423)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (27465)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (27383)
    • Банк та каса (20923)
    • Розрахунки з контрагентами (21127)
    • Товарно-матеріальні цінності (19592)
    • Торговельні операції (18839)
    • Виробничі операції (9452)
    • Основні засоби (необоротні активи) (19139)
    • Нематеріальні активи (17600)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (19503)
    • Завершення періоду (18710)
    • Облік у відокремлених підрозділах (5064)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (534)
    • Регламентована звітність (19297)
   • Податковий облік (29816)
  • Бюджетування, фінансове планування (1563)
  • Фінансовий аналіз (2420)
  • Управлінський облік (8790)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (829)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1189)
  • Збалансована система показників BSC (84)
  • Аналіз даних і прогнозування (828)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (2016)
  • Консолідація даних (438)
  • Розрахунок дивідендів (142)
  • Інші функції (432)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (16216)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (236)
   • Згідно МСФЗ (227)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (16191)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (16176)
 • Документообіг (ECM) > (1278)
  • Ведення номенклатури справ (207)
  • Діловодство (508)
  • Облік договорів (801)
  • Облік і зберігання документів (515)
  • Облік і контроль виконання доручень (207)
  • Облік робочого часу (354)
  • Робота зі зверненнями громадян (96)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (28)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (14)
  • Маршрутизація електронного документообігу (14)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (6)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (15539)
  • Кадровий облік (10105)
  • Підбір кадрів (1146)
  • Аналіз кадрового складу (1197)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1279)
  • Навчання персоналу (517)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (391)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (367)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (346)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2218)
  • Облік робочого часу (3565)
  • Розрахунок зарплати (15246)
  • Підготовка регламентованої звітності (11627)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (12574)
  • Планування закупівель (5586)
  • Оформлення замовлень постачальникам (8069)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9948)
  • Облік невідфактурованих поставок (1676)
  • Облік приходу ТМЦ (8889)
  • Управління відносинами з постачальниками (6232)
  • Управління ланцюжками поставок (479)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3307)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3089)
  • Облік виробничих замовлень (500)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (599)
  • Планування потреби в матеріалах (307)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (14)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (241)
  • Планування потреби в потужностях (124)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (143)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (88)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (95)
  • Облік витрат на виробництво (1821)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (115)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1730)
  • Розрахунок нормативної собівартості (662)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1815)
  • Облік послуг виробничого характеру (1261)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (370)
  • Переробка давальницької сировини (343)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (511)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (128)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15766)
  • Склад та логістика > (10437)
   • Управління складськими запасами (8623)
   • Управління ордерним складом (3052)
   • Резервування ТМЦ (4970)
   • Логістика адресного складу (891)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2158)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2731)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1603)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1935)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (786)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (14390)
   • Планування продажів (4014)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6867)
   • Оформлення замовлень покупців (9932)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3622)
   • Облік продажів (9561)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3444)
   • Формування графіка надходження оплат (3489)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11908)
   • Оптова торгівля (6938)
   • Роздрібна торгівля (7036)
   • Комісійна торгівля (711)
   • Лізинг (47)
   • Розподільчий центр (93)
   • Підключення торгового обладнання (1917)
  • Транспорт > (1357)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (425)
   • Облік власного транспорту (986)
   • Облік рухомого складу (526)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (486)
 • Управління майном/основними засобами > (453)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (349)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) > (10)
    • Моніторинг показників ефективності використання чи обслуговування обладнання (2)
    • Облік показників експлуатації устаткування (2)
    • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного обслуговування (ТО) (9)
    • Планування технічного обслуговування і ремонтів (9)
    • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів (2)
    • Управління нарядами і ремонтними роботами (2)
    • Управління ремонтним персоналом (2)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (339)
  • Управління майном (78)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (261)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (183)
  • Облік господарських операцій за проектами (200)
  • Планування проектів (119)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (481)
  • Автоматизація бізнес-процесів (476)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (25)
 • Галузева специфіка > (1696)
  • Формування галузевої звітності (916)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (129)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (313)
  • Освіта та навчання > (209)
   • Професійна освіта > (3)
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП (1)
    • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
    • Складання розкладу з врахуванням переваг та оббежень (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
    • Організація електронного навчання (202)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (244)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (27)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (72)
   • Організація будівельного виробництва (200)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (98)
  • Медицина > (70)
   • Аналіз інформації про потреби в лікарських препаратах (1)
   • Аналіз інформації про потреби в медичних виробах (1)
   • Ведення електронної медичної карти пацієнта (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (68)
   • Облік запасів реагентів (1)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (2)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік платних медичних послуг (2)
   • Обмін даними з програмами кадрового обліку та розрахунку зарплати (1)
   • Управління лабораторними дослідженнями (2)
   • Формування рахунків на оплату (реєстру рахунків) за надану медичну допомогу (1)
  • Облік акцизів (145)
  • Планування та організація громадського харчування (50)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1440)
 • Облік експортно-імпортних операцій (460)
 • Інше > (752)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (693)