Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (35423)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (33975)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (28810)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (28730)
    • Банк та каса (21751)
    • Розрахунки з контрагентами (22547)
    • Товарно-матеріальні цінності (20981)
    • Торговельні операції (20252)
    • Виробничі операції (10082)
    • Основні засоби (необоротні активи) (20697)
    • Нематеріальні активи (19209)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (21026)
    • Завершення періоду (20224)
    • Облік у відокремлених підрозділах (5198)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (508)
    • Регламентована звітність (20748)
   • Податковий облік (31486)
  • Бюджетування, фінансове планування (1653)
  • Фінансовий аналіз (2434)
  • Управлінський облік (9659)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (827)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1172)
  • Збалансована система показників BSC (87)
  • Аналіз даних і прогнозування (895)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1989)
  • Консолідація даних (418)
  • Розрахунок дивідендів (143)
  • Інші функції (497)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (16423)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (235)
   • Згідно МСФЗ (225)
   • Згідно GAAP (13)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (16401)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (16386)
 • Документообіг (ECM) > (1226)
  • Ведення номенклатури справ (201)
  • Діловодство (496)
  • Облік договорів (755)
  • Облік і зберігання документів (502)
  • Облік і контроль виконання доручень (192)
  • Облік робочого часу (346)
  • Робота зі зверненнями громадян (91)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (39)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (17)
  • Маршрутизація електронного документообігу (22)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (6)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (16003)
  • Кадровий облік (10345)
  • Підбір кадрів (1146)
  • Аналіз кадрового складу (1186)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1290)
  • Навчання персоналу (517)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (387)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (364)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (345)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2201)
  • Облік робочого часу (3520)
  • Розрахунок зарплати (15734)
  • Підготовка регламентованої звітності (11852)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (12374)
  • Планування закупівель (5622)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7941)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9739)
  • Облік невідфактурованих поставок (1658)
  • Облік приходу ТМЦ (8692)
  • Управління відносинами з постачальниками (6208)
  • Управління ланцюжками поставок (474)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3295)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3356)
  • Облік виробничих замовлень (485)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (586)
  • Планування потреби в матеріалах (300)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (13)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (19)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (239)
  • Планування потреби в потужностях (124)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (138)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (89)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (88)
  • Облік витрат на виробництво (2093)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (121)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1687)
  • Розрахунок нормативної собівартості (657)
  • Розрахунок фактичної собівартості (2095)
  • Облік послуг виробничого характеру (1384)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (362)
  • Переробка давальницької сировини (342)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (487)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (128)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15703)
  • Склад та логістика > (10462)
   • Управління складськими запасами (8638)
   • Управління ордерним складом (3034)
   • Резервування ТМЦ (4993)
   • Логістика адресного складу (875)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2151)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2736)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1593)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1944)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (810)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (14274)
   • Планування продажів (4026)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6924)
   • Оформлення замовлень покупців (9805)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3640)
   • Облік продажів (9479)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3445)
   • Формування графіка надходження оплат (3506)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11794)
   • Оптова торгівля (6857)
   • Роздрібна торгівля (7054)
   • Комісійна торгівля (724)
   • Лізинг (44)
   • Розподільчий центр (94)
   • Підключення торгового обладнання (1960)
  • Транспорт > (1347)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (429)
   • Облік власного транспорту (978)
   • Облік рухомого складу (522)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (486)
 • Управління майном/основними засобами > (160)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (33)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) > (11)
    • Моніторинг показників ефективності використання чи обслуговування обладнання (1)
    • Облік показників експлуатації устаткування (1)
    • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного обслуговування (ТО) (10)
    • Планування технічного обслуговування і ремонтів (8)
    • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів (1)
    • Управління нарядами і ремонтними роботами (2)
    • Управління ремонтним персоналом (1)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (22)
  • Управління майном (85)
  • Облік бібліотечного фонду (52)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (228)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (10)
  • Аналіз діяльності та план-фактний аналіз проектів (161)
  • Облік господарських операцій за проектами (188)
  • Планування проектів (8)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (482)
  • Автоматизація бізнес-процесів (477)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (27)
 • Галузева специфіка > (1702)
  • Формування галузевої звітності (920)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (124)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (314)
  • Освіта та навчання > (210)
   • Професійна освіта > (3)
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП (1)
    • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
    • Складання розкладу з врахуванням переваг та обмежень (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (207)
    • Організація електронного навчання (203)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (251)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (26)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (72)
   • Організація будівельного виробництва (207)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (98)
  • Медицина > (69)
   • Аналіз інформації про потреби в лікарських препаратах (1)
   • Аналіз інформації про потреби в медичних виробах (1)
   • Ведення електронної медичної карти пацієнта (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (68)
   • Облік запасів реагентів (0)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік платних медичних послуг (1)
   • Обмін даними з програмами кадрового обліку та розрахунку зарплати (1)
   • Управління лабораторними дослідженнями (1)
   • Формування рахунків на оплату (реєстру рахунків) за надану медичну допомогу (0)
  • Облік акцизів (165)
  • Планування та організація громадського харчування (49)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1431)
 • Облік експортно-імпортних операцій (450)
 • Інше > (1301)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (1242)