Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (32841)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (31573)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (26724)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (26642)
    • Банк та каса (20282)
    • Розрахунки з контрагентами (20448)
    • Товарно-матеріальні цінності (19034)
    • Торговельні операції (18265)
    • Виробничі операції (9324)
    • Основні засоби (необоротні активи) (18547)
    • Нематеріальні активи (17062)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (18824)
    • Завершення періоду (18166)
    • Облік у відокремлених підрозділах (5016)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (532)
    • Регламентована звітність (18705)
   • Податковий облік (29072)
  • Бюджетування, фінансове планування (1430)
  • Фінансовий аналіз (2371)
  • Управлінський облік (8227)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (808)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1140)
  • Збалансована система показників BSC (83)
  • Аналіз даних і прогнозування (778)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1893)
  • Консолідація даних (399)
  • Розрахунок дивідендів (140)
  • Інші функції (391)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (15852)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (231)
   • Згідно МСФЗ (222)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (15830)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (15815)
 • Документообіг (ECM) > (1252)
  • Ведення номенклатури справ (205)
  • Діловодство (505)
  • Облік договорів (777)
  • Облік і зберігання документів (509)
  • Облік і контроль виконання доручень (204)
  • Облік робочого часу (351)
  • Робота зі зверненнями громадян (96)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (15)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (12)
  • Маршрутизація електронного документообігу (2)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (5)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (15171)
  • Кадровий облік (9852)
  • Підбір кадрів (1143)
  • Аналіз кадрового складу (1190)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1153)
  • Навчання персоналу (513)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (390)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (364)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (345)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2082)
  • Облік робочого часу (3500)
  • Розрахунок зарплати (14883)
  • Підготовка регламентованої звітності (11316)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (12270)
  • Планування закупівель (5431)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7862)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9798)
  • Облік невідфактурованих поставок (1666)
  • Облік приходу ТМЦ (8781)
  • Управління відносинами з постачальниками (6028)
  • Управління ланцюжками поставок (468)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3291)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3051)
  • Облік виробничих замовлень (486)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (580)
  • Планування потреби в матеріалах (294)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (12)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (228)
  • Планування потреби в потужностях (121)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (142)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (84)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (92)
  • Облік витрат на виробництво (1795)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (114)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1718)
  • Розрахунок нормативної собівартості (646)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1788)
  • Облік послуг виробничого характеру (1244)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (368)
  • Переробка давальницької сировини (343)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (501)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (126)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15358)
  • Склад та логістика > (10110)
   • Управління складськими запасами (8437)
   • Управління ордерним складом (3037)
   • Резервування ТМЦ (4800)
   • Логістика адресного складу (883)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2088)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2691)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1596)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1911)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (769)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (14042)
   • Планування продажів (3995)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6774)
   • Оформлення замовлень покупців (9774)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3587)
   • Облік продажів (9421)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3411)
   • Формування графіка надходження оплат (3465)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11595)
   • Оптова торгівля (6849)
   • Роздрібна торгівля (6796)
   • Комісійна торгівля (702)
   • Лізинг (45)
   • Розподільчий центр (92)
   • Підключення торгового обладнання (1873)
  • Транспорт > (1324)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (404)
   • Облік власного транспорту (957)
   • Облік рухомого складу (504)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (472)
 • Управління майном/основними засобами > (443)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (342)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) > (2)
    • Моніторинг показників ефективності використання чи обслуговування обладнання (1)
    • Облік показників експлуатації устаткування (1)
    • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного обслуговування (ТО) (1)
    • Планування технічного обслуговування і ремонтів (1)
    • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів (1)
    • Управління нарядами і ремонтними роботами (1)
    • Управління ремонтним персоналом (1)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (340)
  • Управління майном (75)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (257)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (180)
  • Облік господарських операцій за проектами (196)
  • Планування проектів (117)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (465)
  • Автоматизація бізнес-процесів (460)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (25)
 • Галузева специфіка > (1659)
  • Формування галузевої звітності (892)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (127)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (313)
  • Освіта та навчання > (208)
   • Професійна освіта > (2)
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП (1)
    • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
    • Організація електронного навчання (202)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (225)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (27)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (71)
   • Організація будівельного виробництва (183)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (96)
  • Медицина > (66)
   • Ведення електронної медичної карти пацієнта (0)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (65)
   • Облік запасів реагентів (1)
   • Облік запасів, списання лікарських препаратів (1)
   • Облік платних медичних послуг (1)
   • Управління лабораторними дослідженнями (1)
   • Формування рахунків на оплату (реєстру рахунків) за надану медичну допомогу (1)
  • Облік акцизів (137)
  • Планування та організація громадського харчування (49)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1431)
 • Облік експортно-імпортних операцій (459)
 • Інше > (711)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (652)