Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (36245)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (34763)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (29469)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (29389)
    • Банк та каса (22167)
    • Розрахунки з контрагентами (23184)
    • Товарно-матеріальні цінності (21614)
    • Торговельні операції (20884)
    • Виробничі операції (10442)
    • Основні засоби (необоротні активи) (21350)
    • Нематеріальні активи (19858)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (21679)
    • Завершення періоду (20871)
    • Облік у відокремлених підрозділах (5320)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (508)
    • Регламентована звітність (21397)
   • Податковий облік (32257)
  • Бюджетування, фінансове планування (1669)
  • Фінансовий аналіз (2458)
  • Управлінський облік (9956)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (828)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1182)
  • Збалансована система показників BSC (87)
  • Аналіз даних і прогнозування (915)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1998)
  • Консолідація даних (422)
  • Розрахунок дивідендів (143)
  • Інші функції (517)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (16558)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (235)
   • Згідно МСФЗ (225)
   • Згідно GAAP (13)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (16536)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (16521)
 • Документообіг (ECM) > (1228)
  • Ведення номенклатури справ (201)
  • Діловодство (496)
  • Облік договорів (757)
  • Облік і зберігання документів (503)
  • Облік і контроль виконання доручень (192)
  • Облік робочого часу (346)
  • Робота зі зверненнями громадян (91)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (43)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (21)
  • Маршрутизація електронного документообігу (23)
  • Реалізація рольової моделі (2)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (7)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (16166)
  • Кадровий облік (10381)
  • Підбір кадрів (1162)
  • Аналіз кадрового складу (1204)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1299)
  • Навчання персоналу (528)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (393)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (368)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (355)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2227)
  • Облік робочого часу (3542)
  • Розрахунок зарплати (15894)
  • Підготовка регламентованої звітності (12005)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (12419)
  • Планування закупівель (5632)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7963)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9772)
  • Облік невідфактурованих поставок (1659)
  • Облік приходу ТМЦ (8721)
  • Управління відносинами з постачальниками (6236)
  • Управління ланцюжками поставок (474)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3296)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3582)
  • Облік виробничих замовлень (489)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (589)
  • Планування потреби в матеріалах (302)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (13)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (19)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (241)
  • Планування потреби в потужностях (125)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (139)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (90)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (89)
  • Облік витрат на виробництво (2314)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (122)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1689)
  • Розрахунок нормативної собівартості (659)
  • Розрахунок фактичної собівартості (2316)
  • Облік послуг виробничого характеру (1390)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (363)
  • Переробка давальницької сировини (349)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (489)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (128)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15815)
  • Склад та логістика > (10555)
   • Управління складськими запасами (8728)
   • Управління ордерним складом (3041)
   • Резервування ТМЦ (5015)
   • Логістика адресного складу (878)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2168)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2747)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1598)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1949)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (819)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (14363)
   • Планування продажів (4034)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6986)
   • Оформлення замовлень покупців (9880)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3644)
   • Облік продажів (9556)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3453)
   • Формування графіка надходження оплат (3508)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11869)
   • Оптова торгівля (6886)
   • Роздрібна торгівля (7118)
   • Комісійна торгівля (724)
   • Лізинг (44)
   • Розподільчий центр (94)
   • Підключення торгового обладнання (1976)
  • Транспорт > (1351)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (432)
   • Облік власного транспорту (981)
   • Облік рухомого складу (524)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (488)
 • Управління майном/основними засобами > (164)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (33)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) > (11)
    • Моніторинг показників ефективності використання чи обслуговування обладнання (1)
    • Облік показників експлуатації устаткування (1)
    • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного обслуговування (ТО) (10)
    • Планування технічного обслуговування і ремонтів (8)
    • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів (1)
    • Управління нарядами і ремонтними роботами (2)
    • Управління ремонтним персоналом (1)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (22)
  • Управління майном (89)
  • Облік бібліотечного фонду (52)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (228)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (10)
  • Аналіз діяльності та план-фактний аналіз проектів (161)
  • Облік господарських операцій за проектами (188)
  • Планування проектів (8)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (485)
  • Автоматизація бізнес-процесів (480)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (27)
 • Галузева специфіка > (1710)
  • Формування галузевої звітності (925)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (124)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (315)
  • Освіта та навчання > (210)
   • Професійна освіта > (3)
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП (1)
    • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
    • Складання розкладу з врахуванням переваг та обмежень (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (207)
    • Організація електронного навчання (203)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (257)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (26)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (75)
   • Організація будівельного виробництва (210)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (101)
  • Медицина > (69)
   • Аналіз інформації про потреби в лікарських препаратах (1)
   • Аналіз інформації про потреби в медичних виробах (1)
   • Ведення електронної медичної карти пацієнта (1)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (68)
   • Облік запасів реагентів (0)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік запасів, облік списання лікарських препаратів (1)
   • Облік платних медичних послуг (1)
   • Обмін даними з програмами кадрового обліку та розрахунку зарплати (1)
   • Управління лабораторними дослідженнями (1)
   • Формування рахунків на оплату (реєстру рахунків) за надану медичну допомогу (0)
  • Облік акцизів (166)
  • Планування та організація громадського харчування (49)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1433)
 • Облік експортно-імпортних операцій (451)
 • Інше > (1525)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (1466)