Впровадження за автоматизованими задачами

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників > (32297)
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності > (31064)
   • Бухгалтерський облік та звітність > (26355)
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків (26273)
    • Банк та каса (19960)
    • Розрахунки з контрагентами (20099)
    • Товарно-матеріальні цінності (18715)
    • Торговельні операції (17947)
    • Виробничі операції (9240)
    • Основні засоби (необоротні активи) (18216)
    • Нематеріальні активи (16749)
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік (18484)
    • Завершення періоду (17848)
    • Облік у відокремлених підрозділах (4988)
    • Бухгалтерський облік на плані рахунків для бюджетних установ (531)
    • Регламентована звітність (18364)
   • Податковий облік (28599)
  • Бюджетування, фінансове планування (1411)
  • Фінансовий аналіз (2355)
  • Управлінський облік (7977)
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC (802)
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI) (1115)
  • Збалансована система показників BSC (83)
  • Аналіз даних і прогнозування (763)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow) (1862)
  • Консолідація даних (395)
  • Розрахунок дивідендів (140)
  • Інші функції (351)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами > (15605)
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами > (230)
   • Згідно МСФЗ (221)
   • Згідно GAAP (12)
   • Згідно IAS (1)
  • Облік та звітність за національними стандартами > (15583)
   • Білорусь (0)
   • Естонія (1)
   • Казахстан (3)
   • Латвія (0)
   • Узбекистан (12)
   • Україна (15568)
 • Документообіг (ECM) > (1243)
  • Ведення номенклатури справ (204)
  • Діловодство (500)
  • Облік договорів (768)
  • Облік і зберігання документів (505)
  • Облік і контроль виконання доручень (200)
  • Облік робочого часу (350)
  • Робота зі зверненнями громадян (96)
 • Електронний документообіг (ЕДО) з контрагентами (обмін електронними документами з контрагентами) > (9)
  • Інтеграція (вбудовування) електронного документообігу (7)
  • Маршрутизація електронного документообігу (1)
  • Реалізація рольової моделі (1)
  • Розробка або доопрацювання форматів електронного документообігу (1)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) > (14872)
  • Кадровий облік (9711)
  • Підбір кадрів (1136)
  • Аналіз кадрового складу (1184)
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем (1086)
  • Навчання персоналу (511)
  • Оцінка і аттестаци персоналу (388)
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність (362)
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації (344)
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів (2006)
  • Облік робочого часу (3471)
  • Розрахунок зарплати (14588)
  • Підготовка регламентованої звітності (11044)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками > (11986)
  • Планування закупівель (5355)
  • Оформлення замовлень постачальникам (7707)
  • Взаєморозрахунки з постачальниками (9640)
  • Облік невідфактурованих поставок (1660)
  • Облік приходу ТМЦ (8641)
  • Управління відносинами з постачальниками (5857)
  • Управління ланцюжками поставок (465)
  • Формування графіка оплати постачальникам (3281)
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг > (3023)
  • Облік виробничих замовлень (482)
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури) (575)
  • Планування потреби в матеріалах (290)
  • Управління інженерними даними та нормативно-довідковою інформацією (PDM, MDM) (12)
  • Обмін даними з Системами автоматизоованого проєктуваання (САПР) (16)
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП) (21)
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти) (224)
  • Планування потреби в потужностях (118)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва (141)
  • Цехове (позмінне) планування виробництва (80)
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху (89)
  • Облік витрат на виробництво (1785)
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат) (111)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації (1713)
  • Розрахунок нормативної собівартості (640)
  • Розрахунок фактичної собівартості (1780)
  • Облік послуг виробничого характеру (1225)
  • Облік діяльності допоміжних виробництв (367)
  • Переробка давальницької сировини (343)
  • Облік спецодягу та спецоснащення (499)
  • Сертифікація якості сировини і продукції (125)
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) > (15019)
  • Склад та логістика > (9810)
   • Управління складськими запасами (8205)
   • Управління ордерним складом (2972)
   • Резервування ТМЦ (4636)
   • Логістика адресного складу (881)
   • Облік ТМЦ в цехових коморах (2046)
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ (2679)
   • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів (1541)
   • ABC/XYZ аналіз запасів (1906)
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку (710)
   • Забезпечення процесу маркування за допомогою підключеного складського обладнання (1)
   • Забезпечення процесу маркування. Маркування залишків (1)
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг > (13744)
   • Планування продажів (3980)
   • Ціноутворення, прайс-листи (6721)
   • Оформлення замовлень покупців (9551)
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень (3574)
   • Облік продажів (9348)
   • Аналіз продажів ABC/XYZ (3406)
   • Формування графіка надходження оплат (3449)
   • Взаєморозрахунки з покупцями (11308)
   • Оптова торгівля (6735)
   • Роздрібна торгівля (6618)
   • Комісійна торгівля (699)
   • Лізинг (45)
   • Розподільчий центр (92)
   • Підключення торгового обладнання (1850)
  • Транспорт > (1319)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень (402)
   • Облік власного транспорту (953)
   • Облік рухомого складу (501)
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ) (468)
 • Управління майном/основними засобами > (546)
  • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM, ТОІР) > (448)
   • Управління ремонтами основних засобів (EAM, ТОІР) (2)
   • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM) (446)
   • Управління нарядами і ремонтними роботами (0)
  • Управління майном (75)
  • Облік бібліотечного фонду (54)
 • Управління проектами та портфелями проектів > (255)
  • Аналіз діяльності в розрізі проектів (180)
  • Облік господарських операцій за проектами (195)
  • Планування проектів (116)
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами > (464)
  • Автоматизація бізнес-процесів (459)
  • Управління інформаційними технологіями (ITIL) (25)
 • Галузева специфіка > (1590)
  • Формування галузевої звітності (883)
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників (127)
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки (313)
  • Освіта та навчання > (207)
   • Професійна освіта. Управління кампусом (1)
   • Електронне та дистанційне (e-learning) навчання > (206)
    • Організація електронного навчання (202)
    • Розробка електронних курсів (23)
    • Оцінка результатів навчання (28)
  • Будівельна галузь > (213)
   • Інтеграція кошторисного ПЗ із САПР (27)
   • Кошторисне ціноутворення, випуск кошторисної документації (71)
   • Організація будівельного виробництва (171)
   • Управління будівельними проектами (календарне планування, облік та аналіз) (95)
  • Медицина > (12)
   • Медичні організації. Вивід з обороту лікарського препарату (12)
  • Облік акцизів (135)
  • Планування та організація громадського харчування (49)
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM) (1427)
 • Облік експортно-імпортних операцій (459)
 • Інше > (673)
  • Управління якістю за стандартами ISO (55)
  • Охорона праці та навколишнього середовища, безпека (EHS) (5)
  • Інші можливості (614)