15.06.2021

Початок продажів пакетів доступу "Практична технологія корпоративного супроводу" і "Методологія корпоративного впровадження та супроводу" в рамках сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг"

Повідомляємо про початок продажів пакетів доступу "Практична технологія корпоративного супроводу" (ПТКС) та "Методологія корпоративного впровадження та супроводу" (МКВС) в рамках онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг".

ПТКС розглядає побудову ефективної технології супроводу програм автоматизації бізнесу, впроваджених у корпоративних клієнтів, і є незамінним інструментом для ІТ-підрозділів чи ІТ-компаній, який забезпечить продовження успішної співпраці із замовниками після завершення проекту корпоративного впровадження та переведення впровадженої системи на регулярний супровід. ПТКС розроблена із урахуванням реального багаторічного досвіду роботи ІТ-компанії ТОВ "Цифрові інновації", яка є членом Всеукраїнської громадської організації "Спілка автоматизаторів бізнесу" (САБ), та застосуванням бібліотеки інфраструктури інформаційних технологій ITIL, системи менеджменту якості ISO 9001 та інших успішних світових практик. Матеріали ПТКС містять рекомендації з організації процесу супроводу, управління ризиками та забезпечення необхідної якості надання послуг.

ПТКС призначена для використання:

 • Членами САБ (в першу чергу зі статусами "Кандидат у Центр ERP" чи "Центр ERP"), які впроваджують та супроводжують масштабні автоматизовані інформаційні системи (далі АІС) на базі програм автоматизації бізнесу у своїх корпоративних замовників
 • Внутрішніми ІТ-підрозділами Замовників, які безпосередньо супроводжують або беруть участь в супроводі впроваджених АІС у власних компаніях
 • Навчальними закладами – в учбовому процесі для навчальних дисциплін, які включають задачі управління ІТ-проектами

Пакет МКВС дозволяє зі знижкою оформити доступ до:

Доступ до пакетів ПТКС та МКВС здійснюється в рамках онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" протягом підписки на 12 місяців. Підписка на доступ до відповідного пакету сервісу надає можливість протягом терміну її дії переглядати та завантажувати комплект методичних матеріалів, шаблонів документів та прикладів заповнення шаблонів документів у форматі MSOffice. Матеріали, що входять до складу пакетів, регулярно оновлюються та доповнюються (додані та змінені матеріали відмічаються як оновлені).

З 16.06.2021 р. в продажі наступні пакети доступу до онлайн-сервісу:

Вид доступу до онлайн-сервісу

Роздрібна ціна,
грн. без ПДВ

Доступ до онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Практична технологія корпоративного супроводу" на 12 міс. 4 800
Доступ до онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет " Методологія корпоративного впровадження та супроводу" на 12 міс. 10 800

 

Порядок продажу

Продаж доступу до ПТКС та МКВС здійснюється членами Всеукраїнської громадської організації "Спілка автоматизаторів бізнесу" (САБ) тільки для зареєстрованих користувачів програм автоматизації бізнесу.

Придбання пакетів ПТКС та МКВС навчальними закладами можливе тільки за наявності Меморандуму про співпрацю між навчальним закладом і Спілкою та придбаного Комплекту методичних матеріалів (детальніше в новині від 26.04.2019 року).

Матеріали сервісу розміщуються у розділі "Корпоративне впровадження та консалтинг" на сайті https://its.bas-soft.eu/. Тестовий доступ до матеріалів сервісу не передбачений. У разі проблем з доступом до матеріалів сервісу за допомогою слід звертатися за адресою webits-info@bas-soft.eu.

Звертаємо увагу, що не передбачено переходів з одиночних пакетів ТКВ і ПТКС на пакет МКВС. Якщо користувачем раніше був оформлений доступ до ТКВ, то у разі бажання отримати доступ відразу до двох технологій рекомендується зараз додатково оформити доступ до ПТКС, а після завершення термінів доступу до ТКВ та ПТКС перейти на пакет доступ МКВС.

Якщо раніше доступ до ТКВ не оформлювався, то рекомендується відразу оформити пакет МКВС (куди входять обидві технологій ТКВ та ПТКС).

Методичні матеріали ПТКС можуть використовуватися внутрішніми ІТ-підрозділами власників програм для автоматизації бізнесу для організації супроводу АІС власної компанії, членами САБ для організації супроводу у своїх Замовників, Навчальними закладами – в рамках учбового процесу. Всі категорії користувачів ПТКС можуть адаптувати ці методичні матеріали під специфіку бізнес-процесів, прийнятих в компанії.

Матеріали ПТКС, а також документи, створені на їх основі, призначені для використання виключно в компанії та/або у проектах користувача сервісу і в учбових проектах відповідних курсів навчання, що створюються слухачами таких курсів.

Передача матеріалів ПТКС третім особам, крім вище перерахованих, а також їх повна або часткова публікація в джерелах, доступних третім особам (наприклад, на сайті), без узгодження із САБ заборонена!

Користувач сервісу повною мірою відповідає за дотримання конфіденційності матеріалів сервісу і несе відповідальність у разі неправомірного їх використання третіми особами. Всі операції, здійснені за допомогою логіну і пароля Користувача порталу ІТС, вважаються здійсненими Користувачем.

 

СКЛАД ПАКЕТУ ДОСТУПУ "ПРАКТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ КОРПОРАТИВНОГО СУПРОВОДУ" ОНЛАЙН-СЕРВІСУ "КОРПОРАТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА КОНСАЛТИНГ"

ПТКС містить звід знань з організації роботи групи корпоративного супроводу. Керівництво з організації корпоративного супроводу включає наступні розділи:

 • Ключові елементи організації корпоративного супроводу:
  • Каталог послуг
  • Тарифний пакет
  • Договір SLA
  • Організаційна структура
  • ІТ інфраструктура
 • Забезпечення групи супроводу корпоративних клієнтів персоналом:
  • Консультант-аналітик
  • Програміст
  • Клієнт-менеджер
  • Регламент взаємодії програмістів і консультантів-аналітиків
  • Мотивація програмістів і консультантів-аналітиків
  • Мотивація клієнт-менеджера
 • Забезпечення процесу корпоративного супроводу:
  • Опис процесу корпоративного супроводу
  • Управління внесенням змін в конфігурації бази даних корпоративних клієнтів
  • Щомісячні регламентні роботи
 • Управління ризиками
 • Забезпечення захисту інформації:
  • Угода про конфіденційність між замовником і виконавцем
  • Угода про конфіденційність з працівниками
 • Оцінювання якості надання послуг
 • Визначення вимог до якості послуг, що надаються
 • Визначення видів невідповідної продукції
 • Визначення критеріїв для оцінювання рівня якості послуг
 • Визначення інструментів, за допомогою яких буде проводитись оцінювання
 • Регламент проведення оцінювання задоволеності корпоративних клієнтів наданим супроводом

Пакет шаблонів та прикладів у складі ПТКС включає такі документи:

 • Шаблон типового договору корпоративного супроводу, розроблений на базі шаблону договору, який використовується для укладання договорів супроводу в ТОВ "Цифрові інновації" вже декілька років. Текст договору та його додатки максимально докладно описують процеси взаємодії з клієнтами, визнає відповідальність кожної зі сторін, систематизує різні типи робіт
 • Приклад Стандартів (кодексу) якості у роботі програмістів, якого дотримуються в ТОВ "Цифрові інновації". Цей документ є списком правил для запобігання найбільш поширеним помилкам, які трапляються в процесі внесення змін в алгоритми прикладних рішень в процесі корпоративного супроводу
 • Приклади угоди про конфіденційність між Замовником і Виконавцем та договору про нерозголошення комерційної таємниці між компанією, яка надає послуги корпоративного супроводу та її працівником, який може отримати доступ до конфіденційної інформації Замовника компанії
 • Шаблон для опису готового рішення (кейсу) допомагає підготувати інформацію про успішне впровадження програми автоматизації бізнесу для публікації в розділі успішних впроваджень https://unionba.com.ua/solutions та для використання кейсу в інших маркетингових цілях, наприклад, підготовці комерційних пропозицій
Повернутися назад