Впровадження

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
  • Deni Group
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
Бухгалтерія
Галузь:
Торгівля, склад, логістика, транспорт > : Торгівля за категорією товару > : Обладнання та витратні матеріали
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

  • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
    • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
      • Бухгалтерський облік та звітність >
        • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
        • Банк та каса
        • Розрахунки з контрагентами
        • Товарно-матеріальні цінності
        • Торговельні операції
        • Виробничі операції
        • Основні засоби (необоротні активи)
        • Нематеріальні активи
        • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік
        • Завершення періоду
        • Регламентована звітність
      • Податковий облік
    • Фінансовий аналіз
    • Аналіз даних і прогнозування
  • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) >
    • Кадровий облік
    • Розрахунок зарплати
    • Підготовка регламентованої звітності
  • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
    • Взаєморозрахунки з постачальниками
    • Облік приходу ТМЦ
    • Управління відносинами з постачальниками
  • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
    • Склад та логістика >
      • Управління складськими запасами
    • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
      • Облік продажів
      • Взаєморозрахунки з покупцями
      • Оптова торгівля

Виконано наступні роботи:

  • Доставка програмних продуктів в офіс замовника
  • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника
  • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
  • Продаж обраних програмних продуктів
  • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
  • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
  • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
  • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації)
  • Індивідуальне навчання в офісі замовника
  • Встановлення та налаштування сервера СУБД

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

  • Щомісяця здійснюється доставка і установка комплекту поставки ІТС на робоче місце користувача
  • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами
  • Оформлений платний договір ІТС
  • Виконане індивідуальне або групове навчання в роботі з інформаційною системою ІТС
  • Проводиться щомісячне ознайомлення користувачів з новими матеріалами ІТС ПРОФ
  • Проводиться оновлення платформи і типових рішень, діагностика стану інформаційної бази, створення архівних копій

Впроваджено в:

  • ООО "Термозахист"
  • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 5
  • Харків
  • 01.12.2014

Параметри впровадження:

  • Автоматизовано робочих місць: 1
  • З них одночасно працюють:
    • В режимі товстого клієнта: 1
  • Варіант роботи: Файловий

Інші параметри:

Справочников -34,регистров -21, отчетов - 47, к-во вводимых документов в день - 15-45, среднее число строк - 15 (1-25), объем ИБ - 700 МБ