Впровадження BAS ERP для автоматизації діяльності металургійного підприємства КМПЗ

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
BAS ERP
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Металургійна промисловість, металообробка
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
   • Бухгалтерський облік та звітність >
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
    • Банк та каса
    • Розрахунки з контрагентами
    • Товарно-матеріальні цінності
    • Торговельні операції
    • Виробничі операції
    • Основні засоби (необоротні активи)
    • Нематеріальні активи
    • Завершення періоду
    • Регламентована звітність
  • Управлінський облік
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Оформлення замовлень постачальникам
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
  • Формування графіка оплати постачальникам
  • Управління відносинами з постачальниками
  • Управління ланцюжками поставок
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Облік виробничих замовлень
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури)
  • Об'ємно-календарне планування виробництва
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Облік діяльності допоміжних виробництв
  • Переробка давальницької сировини
  • Облік спецодягу та спецоснащення
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
   • Підключення складського обладнання для різних цілей складського обліку
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Планування продажів
   • Оформлення замовлень покупців
   • Облік продажів
   • Формування графіка надходження оплат
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля
   • Комісійна торгівля
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Виконано наступні роботи:

 • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації)
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Підключення спеціалізованого обладнання (наприклад, торгового обладнання)
 • Індивідуальне навчання в офісі замовника
 • Навчання в групі в офісі замовника

Роботи з адаптації:

1. CRM та Маркетинг, Продажі:
• Налагоджено функціонал Воронки продажів
• Дороблений автоматичний розрахунок доставки у комерційній пропозиції
2. Виробництво:
• Дороблений автоматичний розрахунок коефіцієнту витрат матеріалів
• АРМ Змінний рапорт та АРМ ЗЄВС - обробка для автоматичної реєстрації випуску напівфабрикатів та готової продукції
• АРМ Технічний рапорт - обробка для коригування планових показників випуску напівфабрикатів.
3. Нематеріальні активи:
• Дороблений автоматичний розрахунок амортизацйних нарахувань за видами днів та видами ОЗ.
4. Склад та закупівлі:
• Підключене до системи обладнання «Техноваги» для автоматичного формування транспортної накладної

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Щомісяця проводяться роботи із оновлення платформи та типових рішень, діагностики стану інформаційної бази, створення архівних копій
 • Оформлений платний договір ІТС
 • Проводиться щомісячне ознайомлення користувачів з новими матеріалами ІТС ПРОФ
 • Проводиться оновлення платформи і типових рішень, діагностика стану інформаційної бази, створення архівних копій

Додаткова інформація:

Краматорський металопрокатний завод ("КМПЗ"), ТОВ – це підприємство, яке є виробником сортового і фасонного металопрокату та є одним з лідерів у виробництві прокату чорних металів в Україні. За багато років роботи завод заслужив репутацію надійного постачальника якісної продукції.
Виробничі потужності заводу включають прокатні стани 620 і 330, дозволяючи виробляти на рік понад 60 тис. тон прокату. Продукція цеху використовується для вагоно-, судно-, автомобілебудування, будівельної та інших видів промисловості.
У числі основної виробленої товарної продукції: куточки гарячекатані рівнополочні і нерівнополочні, профілі для вагонобудування і спецпрофілі.
Якісні показники продукції заводу регламентуються нормативною документацією (ДСТУ, ГОСТ, ТУУ)
На підприємстві діє ступенева система контролю якості, яка передбачає виконання контрольних функцій щодо дотримання технології на 4-х рівнях. Вся продукція підтверджується сертифікатами якості заводу.

Метою впровадження було: підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок пришвидшення процесів управління та ведення оперативного обліку.
Основною вимогою до нової системи автоматизації була можливість ведення оперативного, бухгалтерського і податкового обліку в єдиному інформаційному просторі.
Основні проблеми, які потрібно було вирішити під час впровадження:
1. Відсутність єдиного інформаційного простору для ведення оперативного і регламентованого обліку.
2. Відсутність зв'язку між даними оперативного і регламентованого обліку.
3. Дубльоване введення інформації.
4. Відсутність функціоналу для накопичення і розподілу витрат з необхідною деталізацією аналітики, для коректного розрахунку собівартості.
5. Відсутність функціоналу для ведення позамовного обліку виробництва.
6. Відсутність функціоналу для ведення обліку роботи транспортної ділянки.
7. Відсутність комунікації між відділами (документообіг).
8. Відсутність механізму узгодження внутрішньої документації.
9. Недоцільність подальшого розвитку існуючої облікової системи.
10. Відсутність CRM системи.

Після проведення етапу експрес обстеження керівництвом компанії було прийнято рішення впроваджувати нову систему обліку на базі ПП BAS ERP.
В якості виконавця проекту по автоматизації була обрана фірма «Рарус Дніпро», оскільки дана компанія володіє досвідом впровадження управлінських та облікових ПП на підприємствах різних видів діяльності, а також має в своєму складі досвідчених кваліфікованих фахівців з впровадження та супроводу ПП.

В результаті впроваджені такі підсистеми:
1. Продажі, CRM і Маркетинг:
• Консолідація інформації про клієнтів, історії взаємодій та угод в одній системі
• Автоматичний розрахунок доставки в комерційній пропозиції
• Прискорення формування та впровадження електронного погодження документів: комерційна пропозиція, замовлення клієнтів
• Організація документообігу в системі: реєстрація договорів, контрактів, специфікацій, відвантажень, друк їх супутніх документів
• Аналіз взаємодій з клієнтами через звіти: воронка продажів, ефективність угод, первинний інтерес, тощо.
2. Планування виробництва та продажів: було впроваджене автоматичне формування в системі Плану продажів, плану виробництва та графіку виробництва.
Створення та редагування календарного графіку виробництва в системі, групуючи номенклатуру за загальними характеристиками дало змогу:
• Оптимізувати робочий час відділу продажів.
• Виключити помилки у планах виробництва (контроль системи введених даних).
• Скоротити витрати часу на переналагодження обладнання, шляхом оптимальної побудови плану виробництва.
• Покращити якість прогнозування.
• Автоматично формувати та обробляти стек замовлень на виробництво.
• Автоматично розраховувати коефіцієнт витрат матеріалів.
• Формувати у системі історії для майбутніх періодів.
3. Управління грошовими коштами. Окрім вирішення оперативних завдань: обмін з Клієнт банками та побудова аналітичної звітності вдалося сформувати плацдарм для автоматизації процесів бюджетування та провести аналіз використовування кредитів та депозитів.
4. Склад та Закупівлі. Були впроваджені наступні задачі:
• Підключення до системи обладнання «Техноваги» для автоматичного формування транспортної накладної
• Сформовані коректні залишки у системі, досягнуто оперативного отримання складської аналітичної інформації
• Сформований плацдарм для автоматичного створення замовлень постачальників
5. Управління виробництвом. Доробки АРМів компанією Рарус Дніпро допомогли виключити помилки через людський фактор:
• АРМ Змінний рапорт дозволяє швидко вносити розрахункові дані з випуску напівфабрикатів та своєчасно отримувати аналітичну інформацію. Більшість даних є розрахунковими та недоступними для редагування, тобто система не дає внести невірний випуск.
• АРМ Технічний рапорт коригує розрахункові дані випуску першого переділу, дозволяє обробити весь випуск за місяць та розрахувати зворотнім методом об’єм випущених напівфабрикатів.
• АРМ ЗЄВС дозволяє з мінімальним втручанням користувачів (регламентним завданням) реєструвати в системі щоденний випуск готової продукції.
6. Необоротні активи. Було досягнуто:
• Розрахунок амортизаційних нарахувань за видами днів: робочі та простої.
• Розрахунок амортизаційних нарахувань за виробничим способом для валків.
• Облік основних засобів, валків та комплектів валків.
• Внесення норм та обсягу напрацювань валків та комплектів валків.
7. Розрахунок собівартості продукції. На цьому складному етапі вдалося досягнути оперативного закриття періоду з розрахунком фінансових результатів.
8. Регламентований облік. Був впроваджений повний регламентований облік з отриманням бухгалтерської звітності у програмі BAS ERP.

Додаткові можливості для автоматизації в майбутньому, що ще планується автоматизувати в новій обліковій системі:
• Реєстрація претензій клієнтів, конкурентна розвідка.
• Узгодження договорів, рахунків та актів.
• Використання типових та індивідуальних угод.
• Отримання прогнозів виграшу угод та їх етапів.
• Автоматизація складного розрахунку планової калькуляції планового випуску сортового прокату у BAS ERP.
• Автоматизація блоку модернізації основних засобів під час ремонту.
Висновки:
• BAS ERP - ефективне рішення, яке може успішно використовуватися на підприємствах металургійної промисловості.
• Готовність керівництва підприємства використовувати типові механізми вирішення дозволяє скоротити терміни і вартість впровадження.
• Організація спеціалізованих АРМ може значно підвищити ефективність використання продукту.
• BAS ERP – дало можливість створити єдиний інформаційний простір, за короткий термін, задіявши максимально готові підсистеми, гармонійно вбудувавши специфічні модулі і робочі місця.
• Спільними діями робочої групи КМПЗ та проектної команди Рарус Дніпро були автоматизовані та впроваджені основні облікові ділянки для отримання цілісної аналітичної звітності регламентованого та оперативного обліку.

Впроваджено в:

 • ТОВ "Краматорський металопрокатний завод"
 • Прокатний цех Краматорського металопрокатного заводу обладнаний двома станами: великосортний стан 620 і середньосортний стан 330. Продукція цеху використовується для вагоно-, судно-, автомобілебудування, будівельної та інших видів промисловості. На стані 620 прокочуються наступні профілі: кутики сталеві гарячекатані рівнополочні ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). кутики сталеві гарячекатані рівнополочні ГОСТ 8510-86 (РЕВ 255-76). двутавр № 19 гарячекатаний для хребтової балки вагонів. профіль гарячекатаний вагонної стійки. смугу сталеву по ДСТУ 4747: 2007 (ГОСТ 103-2006). можливо також виготовлення кутових профілів по EN 10025. прокат полособульбовий несиметричний для суднобудування по ГОСТ 21937-76. прокат полособульбовий несиметричний для суднобудування по DIN 10067 - №18. ТОВ «Краматорський металопрокатний завод» сертифікований на виробництво судоСталі наступними класифікаційними товариствами, що входять в МАКО: Регістр Морського судноплавства. На стані 330 прокочуються наступні профілі: кутики сталеві гарячекатані рівнополочні ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). періодичний профіль ДСТУ 3760-2006. Марки стали: 345-09Г2С-14 категорія, ст. 3сп / пс-5 категорія.
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 300
 • Краматорськ
 • 01.01.2019

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 20
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі товстого клієнта: 18
 • Варіант роботи: Клієнт-серверний (Сервер бази даних PostgreSQL)

Інші параметри:

Довідники: - Номенклатура - 6500 - Контрагенти - 602 Документів (в середньому за місяць) - Надходження товарів і послуг - 193 - Реалізація товарів і послуг - 62 - Передача матеріалів у виробництво - 111 - Випуск продукції - 285 - Документів руху безготівкових ДС - 468