Впровадження програмного продукту BAS ERP в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Капелоу»

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
BAS ERP
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Інші види виробництва, універсальні рішення для автоматизації виробництва
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
   • Бухгалтерський облік та звітність >
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
    • Банк та каса
    • Розрахунки з контрагентами
    • Товарно-матеріальні цінності
    • Торговельні операції
    • Виробничі операції
    • Основні засоби (необоротні активи)
    • Нематеріальні активи
    • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік
    • Завершення періоду
    • Регламентована звітність
   • Податковий облік
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами >
  • Облік та звітність за національними стандартами >
   • Україна
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) >
  • Кадровий облік
  • Розрахунок зарплати
  • Облік робочого часу
  • Підготовка регламентованої звітності
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Планування закупівель
  • Оформлення замовлень постачальникам
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
  • Формування графіка оплати постачальникам
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Облік виробничих замовлень
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури)
  • Планування потреби в матеріалах
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти)
  • Планування потреби в потужностях
  • Об'ємно-календарне планування виробництва
  • Цехове (позмінне) планування виробництва
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік витрат на виробництво (Розширена аналітика обліку витрат)
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок нормативної собівартості
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Облік послуг виробничого характеру
  • Облік діяльності допоміжних виробництв
  • Облік спецодягу та спецоснащення
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Управління ордерним складом
   • Резервування ТМЦ
   • Логістика адресного складу
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Ціноутворення, прайс-листи
   • Оформлення замовлень покупців
   • Облік продажів
   • Формування графіка надходження оплат
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля
  • Транспорт >
   • Диспетчеризація вантажоперевезень
 • Галузева специфіка >
  • Освіта та навчання >
   • Професійна освіта >
    • Професійна освіта. Інтеграція з Документообігом, наприклад з BAS Документообіг КОРП

Інші реалізовані можливості:

Виконана інтеграція з програмним продуктом SOLIDWORKS PDM (управління інженерними даними)

Виконано наступні роботи:

 • Доставка програмних продуктів в офіс замовника
 • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Інтеграція з іншими програмним забезпеченням BAS або іншими програмами автоматизації бізнесу
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації)
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації
 • Індивідуальне навчання в офісі замовника
 • Встановлення та налаштування сервера СУБД

Роботи з адаптації:

Список доопрацювань по адаптації типового рішення:
1. Реалізація можливості вказівки в документах замовлення клієнта, рахунок на оплату другої валюти (курсу щодо регламентованої валюти). Доопрацювання друкованих форм.
2. Зміна логіки визначення оплачена заявка на витрату коштів чи ні.
3. Реалізація логіки автоматичного закриття замовлень постачальнику, замовлень на переміщення.
4. Розробка модуля завантаження з EXCEL даних в документ замовлення переробнику, випуск продукції.
5. Оптимізація процесу введення оперативних документів виробництва, з метою скорочення можливих помилок користувачів.
6. Додавання можливості використовувати комплекти в документах замовлення на переміщення, переміщення товарів.
7. Реалізація механізму унікальних ресурсних специфікацій з типізацією сировини.
8. Реалізація можливості перенесення фактичного часу виконання операцій виробництва в разі відхилення від сформованого графіку виробництва.
9. Доопрацювання друкованих форм в блоці виробництва (маршрутний лист, випуск продукції, передача матеріалів у виробництво).
10. Розробка інструкцій по роботі з впровадженим функціоналом (з урахуванням виконаних доробок).

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Використовується інтернет-версія ІТС та інтернет-сервіси ІТС
 • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами
 • Здійснюється консультування з технічних питань роботи з програмними продуктами
 • Оформлений платний договір ІТС
 • Виконане індивідуальне або групове навчання в роботі з інформаційною системою ІТС
 • Проводиться щомісячне ознайомлення користувачів з новими матеріалами ІТС ПРОФ

Додаткова інформація:

Результат впровадження BAS ERP - можливість прозоро управляти і швидко оцінювати результат роботи, при масштабуванні бізнесу Компанії:
• підвищити ефективність та плановість виробництва
- розрахунок фактичної собівартості напівфабрикатів / продукції / послуг
- планування завантаження виробничих потужностей
- контроль на всіх етапах виконання виробничого замовлення
- планування та оцінка часу випуску продукції
• підвищити ефективність операційної діяльності:
- управління проектами
- внутрішня платформа завдань і узгоджень
- продажу, закупівлі
- логістика, складський облік
- регламентний облік
- ведення конструкторської документації (PDM)
- CRM
• забезпечити ТОП менеджмент Компанії даними для прийняття управлінських рішень

Впроваджено в:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Капелоу»
 • KAPELOU — виробник роботизованого обладнання та постачальник комплексних рішень для складу. Розробляємо та впроваджуємо інноваційні технології в Україні та Європі вже понад 8 років. Пропонуємо комплексні рішення по автоматизації складської логістики.
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 150
 • Київ
 • 15.01.2021

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 50
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі тонкого клієнта: 45
  • В режимі web клієнта: 5
 • Варіант роботи: Клієнт-серверний (Сервер бази даних Microsoft SQL Server)

Інші параметри:

Кількість довідників: 50 Середня кількість документів, що вводяться в день: 50

Підтвердження: