Впровадження

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Додаткова інформація:
Новые этапы проекта внедрения - «Перекомплектация оборудования, автоматизация процессов открытия новых магазинов, переоборудование существующих основных средств» и автоматизация учета по МСФО
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
Управління виробничим підприємством
Галузь:
Торгівля, склад, логістика, транспорт > : Торговельні мережі
Канали збуту:
Роздрібна торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
   • Бухгалтерський облік та звітність >
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
    • Товарно-матеріальні цінності
    • Основні засоби (необоротні активи)
    • Нематеріальні активи
   • Податковий облік
  • Управлінський облік
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами >
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами >
   • Згідно МСФЗ
  • Облік та звітність за національними стандартами >
   • Україна
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) >
  • Кадровий облік
  • Підбір кадрів
  • Аналіз кадрового складу
  • Застосування різнопланових мотиваційних схем
  • Оцінка і аттестаци персоналу
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність
  • Управління навчанням та підвищенням кваліфікації
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів
  • Розрахунок зарплати

Виконано наступні роботи:

 • Доставка програмних продуктів в офіс замовника
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Інтеграція з іншими програмним забезпеченням BAS або іншими програмами автоматизації бізнесу
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Навчання в групі в офісі замовника

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Використовується інтернет-версія ІТС та інтернет-сервіси ІТС
 • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами
 • Здійснюється консультування з технічних питань роботи з програмними продуктами
 • Оформлений платний договір ІТС
 • Виконано налагодження та перевірку доступу до сайту підтримки користувачів
 • За запитом користувача здійснюється добірка консультаційно-методичних матеріалів з інформаційної системи ІТС ПРОФ

Впроваджено в:

 • Общество с ограниченной ответственностью "РУШ"
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 9000
 • Дніпро
 • 01.08.2018

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 400
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі товстого клієнта: 400
 • Варіант роботи: Файловий

Інші параметри:

• Среднее количество хозяйственных операций в месяц – 3000; • Количество элементов номенклатуры – 5500; • Количество элементов справочника «Контрагенты» – 12600; • Количество элементов справочника «Основные средства» – 33000; • Объем информационной базы – 1,9 Гб.

Підтвердження:

 • Є відгук замовника