Впровадження

Тип проекту:
Консалтинг і автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
Управління виробничим підприємством
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Сільськогосподарське виробництво
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
   • Бухгалтерський облік та звітність >
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
   • Податковий облік
  • Бюджетування, фінансове планування
  • Фінансовий аналіз
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
  • Розрахунок дивідендів
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами >
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами >
   • Згідно МСФЗ
  • Облік та звітність за національними стандартами >
   • Україна
 • Документообіг (ECM) >
  • Діловодство
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) >
  • Кадровий облік
  • Підбір кадрів
  • Розрахунок зарплати
  • Підготовка регламентованої звітності
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Планування закупівель
  • Оформлення замовлень постачальникам
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Облік виробничих замовлень
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок нормативної собівартості
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Облік послуг виробничого характеру
  • Облік діяльності допоміжних виробництв
  • Переробка давальницької сировини
  • Облік спецодягу та спецоснащення
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Управління ордерним складом
   • Резервування ТМЦ
   • Облік ТМЦ в цехових коморах
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Планування продажів
   • Оформлення замовлень покупців
   • Облік продажів
   • Аналіз продажів ABC/XYZ
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля
   • Комісійна торгівля
   • Лізинг
  • Транспорт >
   • Облік рухомого складу
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень
 • Управління майном/основними засобами >
  • Управління майном
 • Управління проектами та портфелями проектів >
  • Аналіз діяльності та план-фактний аналіз проектів
 • Галузева специфіка >
  • Формування галузевої звітності
  • Планування з урахуванням галузевої специфіки
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Впроваджено в:

 • Корпорация "Сварог Вест Групп"
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 3033
 • Шепетівка
 • 01.02.2009

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 60
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі товстого клієнта: 60
 • Варіант роботи: Файловий

Інші параметри:

Клиент-сервер; Автоматизировано рабочих мест на базе решения "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" - 60 Среднее количество подключений к базе в день - 60; Количество видов документов - 446;справочников - 313; отчетов - 670; обработок - 232;регистров сведений - 517; регистров накоплений - 220. Количество вводимых документов в день-до 500 документов в день; 35 строк в документе Объем базы данных - 9Gb.

Підтвердження:

 • Є відгук замовника