Автоматизація управлінського обліку для кондитерської-пекарні на базі "BAS Комплексне управління підприємством"

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
BAS Комплексне управління підприємством
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Харчова промисловість
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Фінансовий аналіз
  • Управлінський облік
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) >
  • Кадровий облік
  • Розрахунок зарплати
  • Облік робочого часу
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури)
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок нормативної собівартості
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Сертифікація якості сировини і продукції
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Ціноутворення, прайс-листи
   • Оформлення замовлень покупців
   • Облік продажів
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля
   • Роздрібна торгівля

Виконано наступні роботи:

 • Доставка програмних продуктів в офіс замовника
 • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Інтеграція з іншими програмним забезпеченням BAS або іншими програмами автоматизації бізнесу
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації)
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації
 • Навчання в групі в офісі замовника

Роботи з адаптації:

1. Облік хіміко-енергетичних характеристик сировини, у т.ч. алергенів, насичених жирів, калорійності.
2. Облік складу продукції, хіміко-енергетичних характеристик та автоматизований розрахунок: енергетичної цінності, відсотку втрат в залежності від виду обробки, нетто.
3. Формування декларації виробника харчової продукції
4. Керування виробництвом:
a. формування виробничої програми за замовленнями клієнтів.
b. Створення нового АРМ «Керування виробництвом» для пакетного формування документів випуску на підставі виробничої програми.
c. Простеження ланцюжку операцій в розрізі кожного сегменту клієнтів.
5. Розрахунок планової собівартості продукції на підставі ресурсної специфікації та з урахуванням загальновиробничих витрат.
6. Керування продажами: обмін даними з сайтом компанії для прийняття замовлень клієнтів, формування пакету друкованих форм для відвантаження продукції.
7. Керування доставкою до клієнтів та вивантаження замовлень на доставку в сервіс побудови маршрутів транспортування .
8. Доопрацювання в Перерахунку товарів можливості порахувати залишки сировини в складі напівфабрикатів, що є на складському обліку на момент інвентаризації.
9. АРМ для Обліку робочих змін співробітників: відкриття/закриття зміни співробітником, самостійний контроль відпрацьованих змін та планового нарахування ЗП. Автоматизоване заповнення Табелю обліку робочого часу за відпрацьованими змінами.
10. Контроль наявності санітарних книжок співробітників.
11. Обмін з ПП «Зарплата і Управління Персоналом для України» даними кадрового обліку та розрахунку ЗП.
12. Доопрацювання прав доступу та обмежень користувачів до даних.

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами
 • Здійснюється консультування з технічних питань роботи з програмними продуктами

Додаткова інформація:

Замовник – Кондитерська-пекарня, яка виробляє продукцію під замовлення клієнтів сегменту HoReCa або приватних замовників. Підприємство працює в м. Києві та Київській області. Пекарня добре відома киянам та користується популярністю, замовлення від клієнтів приймаються через сайт компанії, месенджер та особисто менеджером.
Причини автоматизації.
Існуюча облікова система підприємства мала недостатню і невдосконалену функціональність та похибки в роботі, введення інформації по обліку виробництва та сировини здійснювалось недостатньо оперативно, в системі була відсутня цілісна картина стану взаєморозрахунків та історії відносин з клієнтами, був відсутній повноцінний облік прямих і накладних витрат виробництва. Наслідки таких недоліків існуючої системи: необхідність використання додаткових інструментів ведення обліку (Excel та ін.), дублювання вводу первинних даних, відсутність точного обліку виробничих запасів та потреб, неможливість достовірного розрахунку фінансових результатів діяльності.
Ціль проекту – автоматизація обліку всіх процесів компанії та визначення фінансових результатів діяльності завдяки організації єдиного інформаційного простору на базі нового ПП «BAS Комплексне управління підприємством».
Вибір ПП для реалізації проекту відбувався серед декількох продуктів лінійки «BAS», які мають функціональність для обліку виробництва, шляхом порівняння таких параметрів: функціональні можливості, ціна, простота налаштування та використання ПП. Керівництво компанії Замовника вирішило, що саме ПП «BAS Комплексне управління підприємством» оптимально відповідає всім критеріям та вимогам.
Найбільшу увагу в розробці нової облікової системи було приділено особливостям галузі Замовника – Виготовлення харчової продукції короткого терміну зберігання. Також для керівництва компанії є важливим якісна робота з клієнтами, для чого в новій системі була реалізована інтеграція з сайтом прийняття замовлень, обробка замовлень, організація доставки до клієнтів. Важливе значення в автоматизації має облік взаєморозрахунків з контрагентами, облік витрат підприємства та розрахунок фінансових результатів діяльності.
ПП «BAS Комплексне управління підприємством» був успішно впроваджений, нова облікова система знаходиться в промисловій експлуатації. Автоматизовані такі ділянки та бізнес-процеси:
• Управліньський облік
• Оформлення замовлень покупців
• Облік продаж ТМЦ, гуртова та роздрібна торгівля
• Ціноутворення, прайс-листи
• Взаєморозрахунки з покупцями та постачальниками
• Керування складськими запасами
• Комплектація та разукомплектація ТМЦ
• Облік постачання ТМЦ
• Керування грошовими коштами (казначейство)
• Кадровий облік
• Розрахунок зарплати
• Облік робочого часу
• Керування даними про склад та структуру продукції, рецептура
• Облік витрат на виробництво
• Розрахунок нормативної собівартості
• Розрахунок фактичної собівартості
• Облік основних засобів, розрахунок амортизації
• Сертифікація якості сировини та продукції
• Фінансовий аналіз
• Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства

В ході реалізації проекту були виконані такі роботи:
• Збір та аналіз вимог Замовника до автоматизованої системи
• Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
• Методологічне забезпечення специфічних особливостей обліку та керування в системі автоматизації (оформлення Проекту системи та Специфікації технічних вимог до адаптації)
• Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптация)
• Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
• Інтеграція з іншими системами на базі "BAS"
• Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації
• Початкові налаштування програми для початку ведення обліку
• Допомога при введені початкових залишків
• Перенесення даних з попередніх систем автоматизації
• Проведення навчання користувачів в групах в офісі Замовника

В результаті виконання проекту Замовник досяг поставленої цілі, завдяки чому було мінімізовано ручне ведення обліку та дублювання вводу інформації, оптимізована робота менеджерів, а керівництво отримало інструмент моніторингу та аналізу показників діяльності підприємства. Замовник планує і надалі розвивати можливості системи та удосконалювати облік.

Впроваджено в:

 • ФОП Тодурова Євгенія Іванівна
 • Київ
 • 01.03.2022

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 15
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі тонкого клієнта: 12
 • Варіант роботи: Файловий

Інші параметри:

Довідники: - Номенклатура - 2300 - Партнери (клієнти та постачальники)-2900 - Основні засоби - 70 - Ресурсні специфікації - 1000 Документів за місяць: - Замовлення клієнтів - 1700 - Реалізації товарів та послуг - 1800 - Придбання товарів та послуг - 200 - Випуск продукції та виконання послуг - 200

Підтвердження: