Впровадження

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
Управління виробничим підприємством
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Паливно-енергетичний комплекс > : Різні підприємства ПЕК
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
   • Бухгалтерський облік та звітність >
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
   • Податковий облік
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами >
  • Облік та звітність за національними стандартами >
   • Україна
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Обмін даними з Автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП)
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Облік послуг виробничого характеру
  • Облік діяльності допоміжних виробництв
  • Переробка давальницької сировини
  • Облік спецодягу та спецоснащення
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Облік продажів
   • Оптова торгівля
 • Управління майном/основними засобами >
  • Облік бібліотечного фонду
 • Галузева специфіка >
  • Формування галузевої звітності
  • Інтеграція з галузевими продуктами сторонніх розробників
 • Облік експортно-імпортних операцій

Впроваджено в:

 • Арендное предприятие «Шахта им. А.Ф.Засядько"
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 6500
 • Донецьк
 • 15.04.2011

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 25
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі товстого клієнта: 20
 • Варіант роботи: Клієнт-серверний (Сервер бази даних Microsoft SQL Server)

Інші параметри:

Вариант работы - клиент-сервер Количество баз - 1 Количество элементов в справочниках: Основные средства - 56217 Контрагенты - 3127 Номенклатура - 7874 Среднее количество документов в месяц: Требования-накладные - 375 Отчет производства за смену - 31 Банковские расчетные документы – 2900 Поступление товаров и услуг - 1154 Реализация товаров и услуг - 652 Среднее количество строк в документах – 5 Объем информационной базы(Мб) на момент описания - 3672 Общее число автоматизированных рабочих мест: 25 Среднее число одновременных подключений к базе: 20

Підтвердження:

 • Є відгук замовника