GES: Зерно КОРП

(Галузеве/спеціалізоване рішення)
Розробник:
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Сільськогосподарське виробництво
Програмний продукт "GES: Зерно КОРП" – це галузеве рішення, призначене для автоматизації:

– кількісно-якісного обліку
– купівлі-продажу зерна
– логістики
– регламентованого обліку
– розширеного обліку заробітної плати та кадрів
– систем фінансового моніторингу
на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.

Система дозволяє звести до мінімуму помилки людського фактора на елеваторі, а також прискорити роботу за рахунок зручного інтерфейсу і автоматичних обробок.

Головне призначення системи:

– організувати роботу підприємства відповідно до чинного законодавства в питаннях обороту зерна
– налагодити контроль за зловживаннями в частині обліку руху зерна та зернопродуктів
– зробити прозорим облік зерна, що знаходиться на зберіганні, і надавати всю необхідну звітність поклажодавцю
– надати керівництву найбільш повну та якісну інформацію про діяльність його підприємства
контроль дебіторської заборгованості, використання товарно-матеріальних цінностей

Функціональні можливості рішення "GES: Зерно КОРП"

На додаток до функціональності типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП", програмний продукт "GES: Зерно КОРП" містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного бухгалтерського обліку та системи контролю за використанням грошей.

Реалізовано кількісно-якісний облік зерна. При розробці рішення "GES: Зерно КОРП" були враховані вимоги наступних нормативних документів:

– Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4 липня 2002 року № 37-IV
– Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах
– Порядок сертифікації послуг зернових складів на відповідність існуючим правилам і технічним вимогам зберігання зерна та продуктів його переробки, затверджений наказом Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку від 15 липня 2004 року № 2
– Наказ Міністерства Аграрної Політики України від 27 червня 2003 року № 198 "Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно"
Кількісно-якісний облік: програмний продукт поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. В поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням, переміщенням і підробітком зерна.

Інтеграція з іншими програмними комплексами та електронними пристроями: в рамках продукту реалізовані механізми зв'язку з програмою державного підприємства "Держреєстри України" – "ЕРЗС-реєстратор", що використовуються підприємствами для реєстрації складських квитанцій. Реалізована можливість взаємодії з електронними вагами (автомобільними, залізничними і бункерними).

Ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів України. Забезпечено виконання завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

Бюджетування. Окремим розділом у рішенні реалізовано механізм контролю за грошовими коштами відповідно до затверджених статей бюджету, а також контролю за його виконанням з різною періодичністю в залежності від фінансового плану підприємства.

Програмний продукт "GES: Зерно КОРП" не є самостійним, для його роботи необхідна наявність встановленого типового рішення "BAS Бухгалтерія КОРП".

Новина про отримання сертифікату "Сумісно з програмами BAS" рішенням GES: Зерно КОРП - http://unionba.com.ua/news/671, Сертифікат оновлено: https://unionba.com.ua/news/910
20.05.2024