На основі прикладного рішення "BAS ERP" автоматизовані ділянки у ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
BAS ERP
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Хімічна, нафтохімічна, фармацевтична промисловість
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Бухгалтерський та податковий облік, включно з підготовкою регламентованої звітності >
   • Бухгалтерський облік та звітність >
    • Бухгалтерський облік на госпрозрахунковому плані рахунків
    • Банк та каса
    • Розрахунки з контрагентами
    • Товарно-матеріальні цінності
    • Торговельні операції
    • Виробничі операції
    • Основні засоби (необоротні активи)
    • Нематеріальні активи
    • Завершення періоду
    • Регламентована звітність
   • Податковий облік
  • Фінансовий аналіз
  • Управлінський облік
  • Управлінський облік і розрахунок собівартості методом ABC
  • Моніторинг та аналіз ключових показників діяльності підприємства (KPI)
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами >
  • Облік та звітність за міжнародними стандартами >
   • Згідно МСФЗ
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Планування закупівель
  • Оформлення замовлень постачальникам
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
  • Формування графіка оплати постачальникам
  • Управління відносинами з постачальниками
  • Управління ланцюжками поставок
  • Облік невідфактурованих поставок
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури)
  • Планування потреби в матеріалах
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти)
  • Планування потреби в потужностях
  • Об'ємно-календарне планування виробництва
  • Цехове (позмінне) планування виробництва
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок нормативної собівартості
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Облік послуг виробничого характеру
  • Облік діяльності допоміжних виробництв
  • Облік спецодягу та спецоснащення
  • Сертифікація якості сировини і продукції
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Резервування ТМЦ
   • Логістика адресного складу
   • Облік ТМЦ в цехових коморах
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Планування продажів
   • Оформлення замовлень покупців
   • Облік продажів
   • Аналіз продажів ABC/XYZ
   • Формування графіка надходження оплат
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля
   • Лізинг
  • Транспорт >
   • Облік рухомого складу
   • Планування витрат паливно мастильних матеріалів (ПММ)
   • Диспетчеризація вантажоперевезень
   • Облік власного транспорту
 • Управління бізнес-процесами та ІТ-процесами >
  • Автоматизація бізнес-процесів
 • Облік експортно-імпортних операцій

Виконано наступні роботи:

 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації
 • Індивідуальне навчання в офісі замовника
 • Навчання в групі в офісі замовника
 • Встановлення та налаштування сервера СУБД

Роботи з адаптації:

Модифіковано звіти, документи та друковані форми (різні види рахунків на оплату)

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Використовується інтернет-версія ІТС та інтернет-сервіси ІТС
 • Оформлений платний договір ІТС

Додаткова інформація:

ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», м. Костопіль Рівненська обл.
Завод із високими потужностями займається виробництвом склопродукції. Модернізація виробничих потужностей позитивно вплинула на збільшення конкурентоздатності заводу, ефективності виробництва та підвищення якості готової продукції. На сьогоднішній день підприємством освоєно випуск понад 250 видів різноманітної склотари, в тому числі для таких відомих торгових марок як „Nemiroff”, „Хортиця”, Сандора, Юрія-Фарм та інші. Також, завдяки інвестиціям, підприємство наростило обсяги продаж склотари на експорт. Географія продаж за кордон поширюється на такі країни як Угорщина, Словаччина, Польща, Молдова, Білорусь, Латвія, Росія та інші. Тісна співпраця зі споживачами, орієнтація виробництва на задоволення їхніх вимог дозволила Костопільському заводу скловиробів знайти себе на ринку України у першій п’ятірці вітчизняних виробників склотари.
Необхідність впровадження нового програмного продукту була викликана потребою у переведенні обліку в систему ЕРП, вдосконалення підсистем за різними ділянками під потреби замовника (особливості його діяльності).
Цілі автоматизації були позначені так:
- автоматизація ділянок Виробництво, Закупівлі, Продажі, Бух облік, Звітність, Казначейство, Логістика, Бюджетування, Складський облік
Проаналізувавши основні потреби щодо автоматизації господарської діяльності, керівництвом було прийняте рішення придбання програмного забезпечення “BAS ERP”.
Впроваджено програмний продукт: “BAS ERP”.
Найбільш значущими для автоматизації моментами були - особливості виробництва та облік запасів/витрат, які були враховані.
Результатом роботи є успішне впровадження всіх ділянок, які перебувають на поточній підтримці.
У результаті проведеної роботи автоматизовані такі ділянки та бізнес-процеси, як:
- Виробництво,
- Закупівлі,
- Продажі,
- Бухгалтерський облік,
- Звітність,
- Казначейство,
- Логістика,
- Бюджетування,
- Складський облік.
Крім того, в результаті доопрацювання програмного продукту додатково отримано наступні опції:
збільшилася достовірність одержуваної інформації про стан бізнес процесів, можливість її оперативного використання,
підвищена якісна складова управлінської інформації, автоматизований облік взаємодії між підрозділами.
Впровадження даної системи забезпечило підприємству повноцінний комплексний моніторинг виробничих процесів та інших ділянок діяльності.
У подальшому планується й надалі адаптувати систему до вимог, які диктує нам прогрес, а також підвищувати та вдосконалювати якість обслуговування клієнтів. У перспективі також плануємо розвиток складського обліку.

Впроваджено в:

 • Приватне акціонерне товариство "Костопільський завод скловиробів"
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 180
 • Костопіль
 • 01.10.2020

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 55
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі тонкого клієнта: 30
  • В режимі web клієнта: 10
 • Варіант роботи: Клієнт-серверний (Сервер бази даних Microsoft SQL Server)

Інші параметри:

Кількість довідників, видів документів, регістрів, звітів - 10; кількість документів, що вводяться в день - 500; середнє число рядків в одному документі - 8; обсяг інформаційної бази (Мб) на момент опису - 3000

Підтвердження: