Проект автоматизації бізнес-процесів виробничої компанії «ЕС-ВІ-ДЖЕЙ БЬЮТІ ЕКВІПМЕНТ» на базі продукту BAS ERP

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
BAS ERP
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Машинобудування, приладобудування
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників >
  • Управління грошовими коштами (казначейство, Cash Flow)
 • Управління персоналом та кадровий облік (HRM) >
  • Кадровий облік
  • Аналіз кадрового складу
  • Оцінка ефективності служби персоналу та аналітична звітність
  • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших заходів
  • Розрахунок зарплати
  • Облік робочого часу
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Планування закупівель
  • Оформлення замовлень постачальникам
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
  • Формування графіка оплати постачальникам
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Облік виробничих замовлень
  • Управління даними про склад та структуру виробу (специфікації, рецептури)
  • Планування потреби в матеріалах
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти)
  • Планування потреби в потужностях
  • Об'ємно-календарне планування виробництва
  • Цехове (позмінне) планування виробництва
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху
  • Облік витрат на виробництво
  • Облік основних засобів, розрахунок амортизації
  • Розрахунок нормативної собівартості
  • Розрахунок фактичної собівартості
  • Переробка давальницької сировини
  • Облік спецодягу та спецоснащення
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Резервування ТМЦ
   • Облік ТМЦ в цехових коморах
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Планування продажів
   • Ціноутворення, прайс-листи
   • Оформлення замовлень покупців
   • Облік продажів
   • Формування графіка надходження оплат
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля

Виконано наступні роботи:

 • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Інтеграція з іншими програмним забезпеченням BAS або іншими програмами автоматизації бізнесу
 • Перенесення даних з попередніх систем автоматизації
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації)
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Дистанційне навчання користувачів

Роботи з адаптації:

Було доопрацьовано контроль списання матеріалів на виробництві згідно специфікації та місць зберігання матеріалів

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Використовується інтернет-версія ІТС та інтернет-сервіси ІТС
 • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами
 • Оформлений платний договір ІТС
 • Виконано налагодження та перевірку доступу до сайту підтримки користувачів

Додаткова інформація:

Необхідність впровадження.
До ухвалення рішення про впровадження нової інформаційної системи облік здійснювався у програмному продукті старого покоління, який з часом перестав відповідати потребам підприємства, насамперед в частині планування виробництва та планування закупівель для забезпечення матеріальних потреб виробництва. Необхідна була нова платформа, яка б відповідала новим масштабам розвитку компанії та допомогла вийти на новий рівень управління.
За результатами попереднього аналізу спеціалістами впроваджувального центру в якості основи нової інформаційної системи було запропоновано продукт BAS ERP, типовий функціонал, гнучкість і масштабованість якого задовольняє вимогам, заявленим керівництвом компанії.
Введення системи в промислову експлуатацію відбулося 01.06.2023 року. Нова система розгорнута на 20 робочих місцях.
В ході проекту автоматизовано оперативний облік: управління закупівлями, виробництво, давальницьке виробництво, управління продажами, складський облік, кадровий облік та розрахунок зарплати, управління основними засобами, облік грошових коштів.
У перспективі - максимальне використання функціоналу BAS ERP.
Результати проекту
Облік в єдиному інформаційному середовищі поточних господарських операцій компанії дозволив посилити контроль над ефективністю використання фінансових та матеріальних ресурсів.
Нова система дала можливість оперативного планування виробництва, аналізу забезпечення потреб в матеріалах на виробництві та своєчасне забезпечення цих потреб.

Впроваджено в:

 • ТОВ «ЕС-ВІ-ДЖЕЙ БЬЮТІ ЕКВІПМЕНТ»
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 32
 • Дніпро
 • 31.05.2023

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 20
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі товстого клієнта: 20
 • Варіант роботи: Клієнт-серверний (Сервер бази даних Microsoft SQL Server)

Підтвердження: