Про іспит

Іспит проводиться з метою перевірки відповідності рівня підготовки програмістів і консультантів загальновизнаним вимогам до фахівців.

Формат "Спеціаліст з конфігурування прикладного рішення" – перевіряється розуміння методичних принципів побудови і технології функціонування конфігурації, навички практичної реалізації користувальницьких задач, практичні навички конфігурації для розвитку існуючого або додавання нового функціоналу прикладного рішення. На іспиті необхідно грамотно створити конфігурацію, що вирішує специфічні завдання обліку, використовуючи всі доступні засоби конфігурування.

Формат "Спеціаліст-консультант з впровадження прикладного рішення" – перевіряється розуміння реалізованого функціоналу, методичних принципів побудови і технології функціонування прикладного рішення, а також вміння показати, як потреби замовника вирішуються засобами прикладного рішення. На іспиті необхідно продемонструвати методику використання типового прикладного рішення і запропонувати варіанти його адаптації з урахуванням специфіки і потреб підприємства.

В даний час проводяться атестації "Спеціаліст":

  • з конфігурування платформи "1С:Підприємство 8"
  • з конфігурування і впровадження бухгалтерської підсистеми в прикладних рішеннях "1С:Підприємство 8"
  • з конфігурування підсистем розрахунку зарплати і управління персоналом в прикладних рішеннях "1С:Підприємство 8"
  • з конфігурування і впровадження прикладного рішення "BAS Управління торгівлею"

В даний час проводяться атестації "Спеціаліст-консультант":

  • з впровадження прикладного рішення "Бухгалтерія"
  • з впровадження прикладного рішення "Зарплата і управління персоналом"
  • з впровадження прикладного рішення "BAS Управління торгівлею"
  • з впровадження прикладного рішення "BAS Документообіг КОРП"

Іспит проходить у формі вирішення практичного завдання. Тривалість від 3-х до 5-ти годин.