ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ, Тернопіль

(0352) 40-1001
Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів Спеціаліст 87
Кількість сертифікатів Професіонал 168
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН 10
Навчено в ЦСН Навчено за останні 2 роки Всього навчено
Кількість осіб, навчених в ЦСН 0 0
Впроваджені рішення
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Впроваджені рішення 0 825
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням 0 195
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта 0 238
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ)
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження 0 79
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження 0 3
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 0 0
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно 0
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні 0