ОРБІС-Т, Харків

(057) 756 70 79
Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів Спеціаліст 33
Кількість сертифікатів Професіонал 81
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН 6
Навчено в ЦСН Навчено за останні 2 роки Всього навчено
Кількість осіб, навчених в ЦСН 12 2570
Впроваджені рішення
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Впроваджені рішення 0 108
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням 0 59
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта 0 77
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ)
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження 0 1
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження 0 0
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 0 0
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно 0
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні 0