Кодерлайн, Львів

Сертифікований за ISO 9001

Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів Спеціаліст 15
Кількість сертифікатів Професіонал 51
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН 0
Навчено в ЦСН Навчено за останні 2 роки Всього навчено
Кількість осіб, навчених в ЦСН 0 35
Впроваджені рішення
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Впроваджені рішення 0 306
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням 0 62
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта 0 96
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ)
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження 0 9
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження 0 0
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 0 9
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно 1
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні 1