FORT.GROUP, Київ

(044) 332-2910
Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів Спеціаліст 24
Кількість сертифікатів Професіонал 365
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН 5
Навчено в ЦСН Навчено за останні 2 роки Всього навчено
Кількість осіб, навчених в ЦСН 0 0
Впроваджені рішення
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Впроваджені рішення 0 1387
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням 0 198
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта 0 98
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ)
Найменування Актуальні рішення Всього рішень
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження 0 565
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження 0 26
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 0 0
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно 0
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні 0